How we can help you

JivaYou offers 2 types of tests that identify your most important qualities and potentials.

fem profiler - 4 områder i din psykologiske natur

Your Personality Profile

Reveals your most important personal qualities- your personality type.

Your personality type describes the psychological qualities which fuels your ambition and how you can create success and abundance in your life – materially, personally and socially ... Read more

Your Identity Profile

Describes your essence type and the path to meaningful happiness.

Your identity profile combines your personality type with your essence type, balancing meaning and your personal power.

Your essence type refers to the values and qualities you embody as a soul. Your essence helps you to identify your soul’s calling, skills, qualities, values and motivations, with which you can make a difference in the world. You find meaningful happiness when you can balance inner meaning with a well-defined and assertive personality ... Read more

Your talent profile

Viser dine fem toptalenter og hvordan du kan udvikle dem videre

Gør det du er bedst til, det gør vi, og det er kilden til den størst mulige arbejdsglæde og kreativitet.

Din talentprofil vurderer hvilke fem talenter du har udviklet mest ud af 63 mulige og hvilke kompetencer de giver dig. Hvert talent rummer endvidere et talentpotentiale som beskriver hvordan du kan tage dine evner endnu videre.

Din potentialeprofil

Viser dine fem begrænsere og hvordan du udvikler deres iboende talenter.

Alle mennesker har sider der begrænser dem og holder deres livsudfoldelse nede.

JivaYou’s Potentialeprofil viser dig dine fem største begrænsninger ud af 56 mulige og hvordan du kan gøre dine svageste sider til dine vigtigste talenter...

Din kompletprofil

Samler alle fire profiler i en pakke og giver dig det store overblik over dine vigtigste kvaliteter, talenter og potentialer

Når vores avancerede system kombinerer alle profilerne, så kan vi vise dig nogle unikke psykologiske balancer, som du får med i denne pakke, herunder: Dine psykologiske funktioner, din handle-føle-balance-, intelligensbalance og introvert-ekstrovert-balance og 7 andre balancer...

Extras when you Purchase a Profile

In addition to your profile you can access our webinars and guided meditations. Combined these are powerful tools for development. You can also talk to one of our professional coaches via skype or personal consultations. They will support you and give you advise on how you can realize your potentials.