Hvad er personlighedstypen?

Din personlighedstype er den motivator, der driver din udvikling mod større personlig succes og overflod. Det er dit drive og behov for god økonomi, tryghedselvtillid og status. 

Din JivaYou Identitetsprofil kortlægger 14 personlighedstyper, der hænger sammen i par, som er motiveret afPower, Hjerte, Intelligens,​ Kreativitet,​ Viden, ​Troog Resultat. I alle par er den ene introvert og den anden ekstrovert. 

Din personlighedstype vil beskrive hvordan du får større gennemslagskraft, individualitet og kant, så du kan opnå større succes med det du gør. 

Personlighedstyper og energityper

LÆS MERE OM PERSONLIGHEDSTYPER:

Manageren og dens motivation

Du søger indflydelse fordi det cementerer dit behov for at få status og derigennem selvtillid. Du ønsker at vise, at du kan styre begivenhedernes gang og skabe de succeser som du selv eller dit hold stræber efter.

Du søger frihed fordi det styrker din følelse af individualitet og uafhængighed, men giver dig også mulighed for at gå mod strømmen og træffe de upopulære men rigtige beslutninger.

Du søger storhed som er behovet for at komme til tops indenfor dit felt, så du kan bevise overfor dig selv og andre, at du kan skabe resultater.

Introduktion

Når POWER er din primære motivator for din introverte personlighedstype, så betyder det, at din dynamiske handleside er aktiveret i forbindelse med dine behov for tryghed, sikkerhed, selvtillid og status. Du er hermed under indflydelse af Managerens arketype, som giver dig styrken til at skabe et selvstændigt og succesfuldt liv. Når manageren udfolder POWER, så er det i rollen som den stabile kraft, der fra et klart fokus leder ”slagets gang”. Er du manager så nyder du at være i centrum af begivenhederne, som den der træffer de væsentligste beslutninger, men uden nødvendigvis at skulle eksekvere dem i praksis. Du bliver tændt når stormen raser, for det giver dig mulighed for at udtrykke din råstyrke, fasthed og evne til at holde kursen.

VIP-listen

Er du primært motiveret af POWER som introvert personlighedstype, er du i selskab med kendte personer som fx – Alex Ferguson, Andrew Carnegie, Sonja Gandhi, Morten Olsen og Lee Kun-Hee.

Din væren-gørens-balance

Hvis POWER er din primære personlighedsmotivator, så må den balanceres med din essenstype. Når du finder den har du fundet nøglen til din væren-gørens-balance, der leder til større glæde, mening og gennemslagskraft.

Pioneren og dens motivation

Du søger indflydelse fordi det cementerer dit behov for at få status og derigennem selvtillid. Du ønsker at vise, at du har styrken og modet til at gå helt nye veje, hvor andre har haft svært ved at gå.

Du søger frihed fordi det styrker din følelse af individualitet og uafhængighed, og samtidig skaber du større frihedsmuligheder i forbindelse med de områder, hvor du er aktiv.

Du søger storhed som er behovet for at komme til tops indenfor dit felt, så du kan demonstrere at det er muligt at skabe ekstraordinære resultater.

Introduktion

Når POWER er din primære motivator for din ekstroverte personlighedstype, så betyder det, at din dynamiske handleside er aktiveret i forbindelse med dine behov for tryghed, sikkerhed, selvtillid og status. Du er hermed under indflydelse af Pionerens arketype, som giver dig styrken til at skabe et selvstændigt og succesfuldt liv. Når pioneren udfolder POWER, så er det i rollen som igangsættende kraft, der elsker at gå i spidsen for en sag, der sætter nye standarder indenfor det område han eller hun arbejder. Er du pioner, så er du et levende eksempel på den gennemslagskraft, der opstår gennem dit mod, din handlekraft og risikovillighed til at sætte dig selv og din sag på spidsen.

VIP-listen

Er du primært motiveret af POWER som ekstrovert personlighedstype, er du i selskab med kendte personer som fx Usain Bolt, Amelia Earhart, Tom Kristensen, Felix Baumgartner og Bruce Lee

Din væren-gørens-balance

Hvis POWER er din primære personlighedsmotivator, så må den balanceres med din essenstype? Når du finder den har du fundet nøglen til din væren-gørens-balance, der leder til større glæde, mening og gennemslagskraft.

Vejlederen og dens motivation

Du søger indsigt gennem din evne til at opfatte helhed og tilegne dig et dybt kendskab til de mennesker og forhold du arbejder med. Du har en god psykologisk indlevelse, som bidrager til at opbygge din store forståelse.

Du søger relationer der udtrykker samhørighed, og som afspejler dit behov for at have fælles værdier og en ærlig kommunikation der går tæt på.

Du søger rummelighed som bekræfter at du og andre er værdifulde og unikke, og at kun i fællesskabet og gennem værdsættelse kan vi udfolde os og vise vores bedste sider.

Introduktion

Når HJERTET er din primære motivator for din introverte personlighedstype, så betyder det, at din sensitive handleside er aktiveret i forbindelse med dine behov for tryghed, sikkerhed, selvtillid og status. Du er hermed under indflydelse af Vejlederens arketype, som giver dig styrken til at skabe et selvstændigt og succesfuldt liv. Når vejlederen udfolder HJERTET, så vil det være i forhold til at skabe indsigter, der får andre mennesker til at vokse. Du er helt på hjemmebane, når det handler om at øge livskvaliteten og betone de bærende værdier i dit eget og andres liv. Det nærer din selvtillid, når du ser mennesker udfolde deres potentialer. Du inspireres ved at være autentisk og troværdig, og ved at være den, der øger kompetencer gennem forståelse og nærvær.

VIP-listen

Er du primært motiveret af HJERTET som introvert personlighedstype, er du i selskab med kendte personer som fx Martin Buber, Maria Montessori, Carl Gustav Jung, Margaret Fuller og Albert Schweitzer.

Din væren-gørens-balance

Hvis HJERTET er din primære personlighedsmotivator, så må den balanceres med din essenstype. Når du finder den, har du fundet nøglen til din væren-gørens-balance, der leder til større glæde, mening og gennemslagskraft.

Hjælperen og dens motivation

Du søger indsigt ved at stille dig til rådighed for andre og ved at gå ind i situationer, der kan hjælpes gennem en udpræget helhedsforståelse og hensyntagen for alle parter.

Du søger relationer som er tætte og inderlige, og som fremmer de menneskelige værdier og det varme fællesskab, hvor omsorg og livsglæde er i centrum.

Du søger rummelighed gennem din empati, der varmer og styrker det bedste i alle, og som kan rumme det der er svært.

Introduktion

Når HJERTET er din primære motivator for din ekstroverte personlighedstype, så betyder det, at din sensitive handleside er aktiveret i forbindelse med dine behov for tryghed, sikkerhed, selvtillid og status. Du er hermed under indflydelse af Hjælperens arketype, som giver dig styrken til at skabe et selvstændigt og succesfuldt liv. Når hjælperen udfolder HJERTET, så vil du opleve at det giver dig dyb tilfredsstillelse at stå til rådighed for andre og dække deres behov. Det vækker det bedste i dig, når du kan hjælpe med at styrke det omsorgsfulde og skabe menneskelig trivsel og tryghed. Din udadvendte venlighed er en udpræget force, som du altid kan bruge til at fremme gode relationer, skabe samarbejde og fællesskab med. Det er herfra du opbygger dine vigtigste kompetencer som kollega, partner og ven.

VIP-listen

Er du primært motiveret af HJERTET som ekstrovert personlighedstype, er du i selskab med kendte personer som fx Oprah Winfrey, Herman Gmeiner, Lady Diana, Florence Nightingale og Karen Armstrong.

Din væren-gørens-balance

Hvis HJERTET er din primære personlighedsmotivator, så må den balanceres med din essenstype. Når du finder den, har du fundet nøglen til din væren-gørens-balance, der leder til større glæde, mening og gennemslagskraft.

Tænkeren og dens motivation

Du søger overblik ved at forbinde forskellige vidensområder i nye sammenhænge og på den måde kan du gøre dig selv synlig i faglige sammenhænge.

Du søger inspiration ved at bruge dine evner som skarp iagttager og opdage forhold og forbindelser, der skaber nye indsigter.

Du søger netværk i kraft af din interesse for mange vidensområder og din nysgerrighed med, hvad det kan afdække og føre til af nye erkendelser og afklaring.

Introduktion

Når INTELLIGENS er din primære motivator for din introverte personlighedstype, så betyder det, at din mentale handleside er aktiveret i forbindelse med dine behov for tryghed, sikkerhed, selvtillid og status. Du er hermed under indflydelse af Tænkerens arketype, som giver dig styrken til at skabe et selvstændigt og succesfuldt liv. Er du motiveret af INTELLIGENS i alle dens former, så vil det hos dig især vise sig gennem dyb skarpsindighed og en evne til at gå bag om tingene og forstå årsager og virkninger. Du vil have let ved at få ideer, og det vil styrke din selvtillid at du er innovativ og har et originalt intellekt, der kan bruges til en mangfoldighed af nyskabelser og problemløsninger.

VIP-listen

Er du primært motiveret af INTELLIGENS som introvert personlighedstype, er du i selskab med kendte personer som fx Søren Kierkegaard, Isaac Newton, Ludvig Wittgenstein, Piet Hein og Stephen Hawking.

Din væren-gørens-balance

Det kan være at INTELLIGENS er din primære personlighedsmotivator, men i så fald må den balanceres med din essenstype. Når du finder den, har du fundet nøglen til din væren-gørens-balance, der leder til større glæde, mening og gennemslagskraft.

Strategen og dens motivation

Du søger overblik ved at overskue de store linjer i fugleperspektiv og få øje på de mønstre, der skaber forbindelser, forskellighed og sammenhæng.

Du søger inspiration ved at lade komplekse udfordringer stimulere dig, og vække din indre problemløser og planlægger, men også gennem kommunikation og dialog, der åbner op for nye perspektiver og muligheder.

Du søger netværk gennem din naturlige evne til at opsøge information og nye forbindelser, der kan give værdiforøgelse i dine projekter og planer.

Introduktion

Når INTELLIGENS er din primære motivator for din ekstroverte personlighedstype, så betyder det, at din mentale handleside er aktiveret i forbindelse med dine behov for tryghed, sikkerhed, selvtillid og status. Du er hermed under indflydelse af Strategens arketype, som giver dig styrken til at skabe et selvstændigt og succesfuldt liv. Er du motiveret af INTELLIGENS i alle dens former, så vil du især få stimuleret din selvtillid og overskud ved at arbejde med formidling og netværksaktiviteter, der stimulerer din indre multitasker. Du trives i den grad ved at kalkulere med mulige scenarier og udtænke de mest smarte og energibesparende fremgangsmåder. Alt det, der fremmer intelligente løsninger, vækker lyset i dig og bringer dig i kreativt flow.

VIP-listen

Er du primært motiveret af INTELLIGES som ekstrovert personlighedsmotivator, er du i selskab med kendte personer som fx Robert Murdoch, John D. Rockefeller, Vint Cerf, Henry Kissenger og Ted Turner.

Din væren-gørens-balance

Det kan være at INTELLIGENS er din primære personlighedsmotivator, men i så fald må den balanceres med din essenstype. Når du finder den, har du fundet nøglen til din væren-gørens-balance, der leder til større glæde, mening og gennemslagskraft.

Æstetikeren og dens motivation

Du søger harmoni ved at forene modsætninger på en meningsfuld måde, så alt har værdi, og ved at vække sansen for den sunde ligevægt.

Du søger forvandling ved at bringe modsatrettede positioner i kontakt med hinanden, og ved at højne og forædle dine evner på en æstetisk og livsbekræftende måde.

Du søger skønhed ved at udforske sansernes og fantasiens muligheder, og ved at opsøge naturens og livets farvepalet og omsætte det i et skabende og musisk livsudtryk.

Introduktion

KREATIVITET er din primære motivator for din introverte personlighedstype, og det betyder at din kreative handleside er aktiveret i forbindelse med dine behov for tryghed, sikkerhed, selvtillid og status. Du er hermed under indflydelse af Æstetikerens arketype, som giver dig styrken til at skabe et selvstændigt og succesfuldt liv. Er du motiveret af KREATIVITET , så vil du opleve glæde og selvtillid, når du får mulighed for at kreere og designe det, der opløfter og skaber levende balance. Du er lige i dit es, når du kan fordybe dig i skønhed og udtrykke det gennem dit liv og dine aktiviteter, lige netop på din unikke og kreative måde. Du kan også udtrykke dit behov for kreativitet gennem din evne til at skabe gode menneskelige rammer, hvor forskelligheder værdsættes.

VIP-listen

Er du primært motiveret af KREATIVITET som introvert personlighedsmotivator, er du i selskab med kendte personer som fx Wolfgang Amadeus Mozart, Claude Monet, Coco Chanel, Johann Sebastian Bach og William Blake.

Din væren-gørens-balance

Det kan være at KREATIVITET er din primære personlighedsmotivator, men i så fald må den balanceres med din essenstype. Når du finder den, har du fundet nøglen til din væren-gørens-balance, der leder til større glæde, mening og gennemslagskraft.

Forvandleren og dens motivation

Du søger harmoni ved at udforske kontrasternes og konflikternes univers, som viser nye veje til forståelse af kriser og udviklingsprocesser.

Du søger forvandling i kraft af din evne til at kaste dig ud på dybt vand og konfrontere det ukendte og svært tilgængelige, som måske er blevet fortrængt eller overset.

Du søger skønhed gennem din særlige evne til at udtrykke og forene modstridende kræfter, så deres latente muligheder giver plads til ny vækst og måske nye æstetiske standarder.

Introduktion

KREATIVITET er din primære motivator for din ekstroverte personlighedstype, og det betyder, at din kreative handleside er aktiveret i forbindelse med dine behov for tryghed, sikkerhed, selvtillid og status. Du er hermed under indflydelse af Forvandlerens arketype, som giver dig styrken til at skabe et selvstændigt og succesfuldt liv. Er du motiveret af KREATIVITET , så vil du med stor appetit kaste dig over alt det du møder for at udforske dets skjulte potentialer, især det, der kan befinde sig i kaos og krise, og som måske forekommer grimt, mørkt og mærkeligt. Det pirrer dig at undersøge kontraster, netop fordi du kan se, at der er mere at afdække og forvandle end man umiddelbart skulle tro, og at der i disharmonien ligger en mulighed for harmoni. Der findes ingen større kreativitet at at skabe et godt liv for sig selv og sine omgivelser.

VIP-listen

Er du primært motiveret af KREATIVITET som ekstrovert personlighedsmotivator, er du i selskab med kendte personer som fx Lady Gaga, Gordon Ramsay, Salvador Dali, Jack Nicolson, Roberto Assagioli og Asger Jorn.

Din væren-gørens-balance

Det kan være at KREATIVITET er din primære personlighedsmotivator, men i så fald må den balanceres med din essenstype. Når du finder den, har du fundet nøglen til din væren-gørens-balance, der leder til større glæde, mening og gennemslagskraft.

Udforskeren og dens motivation

Du søger sandhed ved at gå analytisk og systematisk til værks, idet du skridt for skridt tilvejebringer sikre data, der opbygger ny viden.

Du søger nyopdagelser ved at arbejde med stor objektivitet og rationalitet, så du med sikkerhed kan afgrænse og synliggøre det, der er nyt, og som kan skabe fornyelser.

Du søger præcision ved at arbejde dybdeborende og med en faktuel indstilling, der nøje skelner mellem nuancer og detaljer.

Introduktion

VIDEN er din primære motivator for din introverte personlighedstype, og det betyder at din analytiske handleside er aktiveret i forbindelse med dine behov for tryghed, sikkerhed, selvtillid og status. Du er hermed under indflydelse af Udforskerens arketype, som giver dig styrken til at skabe et selvstændigt og succesfuldt liv. Når du motiveres af VIDEN, så vil du være på din hjemmebane når du kan fordybe dig helt og aldeles i et afgrænset forskningsområde, og finde nye data og afdække kendsgerninger, der aldrig før har været tilgængelige. Det vækker din dybeste interesse og kalder dine stærkeste kompetencer frem, når du kan tilvejebringe fakta, der afslører og forklarer hvordan ting og forhold fungerer, og hvordan den nye viden kan skabe ny, praktisk kunnen.

VIP-listen

Er du primært motiveret af VIDEN som introvert personlighedsmotivator, er du i selskab med kendte personer som fx Nicola Tesla, Sigmund Freud, Gugliemo Marconi, James Clerk Maxwell og Rosalind Franklin.

Din væren-gørens-balance

Det kan være at VIDEN er din primære personlighedsmotivator, men i så fald må den balanceres med din essenstype. Når du finder den, har du fundet nøglen til din væren-gørens-balance, der leder til større glæde, mening og gennemslagskraft.

Specialisten og dens motivation

Du søger sandhed ved at undersøge og eksperimentere med det der virker, så du får styr på kendsgerninger og klare årsags-virknings forhold.

Du søger nyopdagelser der åbner til helt nye og hidtil ukendte områder, og du gør det især gennem praktisk viden eller opfindelser.

Du søger præcision ved at bruge ihærdig disciplin, praktiske afprøvninger og sund fornuft, som erstatter formodninger, tro og spekulationer.

Introduktion

VIDEN er din primære motivator for din ekstroverte personlighedstype, og det betyder at din analytiske handleside er aktiveret i forbindelse med dine behov for tryghed, sikkerhed, selvtillid og status. Du er hermed under indflydelse af Specialistens arketype, som giver dig styrken til at skabe et selvstændigt og succesfuldt liv. Når du motiveres af VIDEN, så vil du være på dit helt rette spor når du kan forny og forbedre den måde dit praksisområde fungerer på. Du er formentlig virkelig dygtig til at få de tekniske eller metodemæssige aspekter af dit arbejde til at fungere på en logisk og effektiv måde. Du er nok styret af en ubændig nysgerrighed efter at undersøge hvordan og hvorfor ting eller forhold fungerer som de gør.

VIP-listen

Er du primært motiveret af VIDEN som ekstrovert personlighedsmotivator, er du i selskab med kendte personer som fx Vasco da Gama, Galileo Galilei, Hans Christian Ørsted, Philo Farnsworth og Alexander Graham Bell.

Din væren-gørens-balance

Det kan være at VIDEN er din primære personlighedsmotivator, men i så fald må den balanceres med din essenstype. Når du finder den, har du fundet nøglen til din væren-gørens-balance, der leder til større glæde, mening og gennemslagskraft.

Idealisten og dens motivation

Du søger det perfekte i kraft af din oprigtige hengivelse til det, der er større end hverdagens detaljer, og du opløftes og engageres ved at blive inspireret af det.

Du søger fremtiden og dens løfter om, at de største drømme kan indfries, hvis du dedikerer dit hjerte og dine talenter til at det kan lykkes.

Du søger oprigtigheden gennem din fuldstændige ærlighed og dit fulde engagement, som gør din søgen og dine bestræbelser ægte og troværdige.

Introduktion

TRO er din primære motivator for din introverte personlighedstype, det betyderat din dedikerede handleside er aktiveret i forbindelse med dine behov for tryghed, sikkerhed, selvtillid og status. Du er hermed under indflydelse af Idealistens arketype, som giver dig styrken til at skabe et selvstændigt og succesfuldt liv. Når du motiveres af TRO – på dig selv, din sag eller ideal, vil du opleve glæde når du forfølger et ideal, som er din fortolkning af ”det bedste.” Det giver dig selvtillid at gå efter det du tror på, dine mål og du nyder at blive set som en, der giver alt til sagen. Du vil formentlig også gerne være et forbillede på hengivenhed og loyalitet overfor det du kæmper for. Du har en glimrende evne til at se det ideale og det fremtiden rummer af muligheder fordi du tror.

VIP-listen

Er du primært motiveret af TRO som introvert personlighedsmotivator, er du i selskab med kendte personer som fx Alva Myrdal, Thomas Moore, Mother Teresa, Pater Pio og Sherin Ebadi.

Din væren-gørens-balance

Det kan være at TRO er din primære personlighedsmotivator, men i så fald må den balanceres med din essenstype. Når du finder den, har du fundet nøglen til din væren-gørens-balance, der leder til større glæde, mening og gennemslagskraft.

Fortaleren og dens motivation

Du søger det perfekte som for dig er den bedste udgave af dig selv eller det du kæmper for.

Du søger fremtiden og de storslåede muligheder, som udfolder sig, når mennesker med passion og hjerte tør tage de modige skridt, som er nødvendige for forandring.

Du søger oprigtigheden helt enkelt fordi du med fuld commitment brænder for dine hjertesager, og det bringer dig den energi, som smitter og inspirerer.

Introduktion

TRO er din primære motivator for din ekstroverte personlighedstype, og det betyder  at din dedikerede handleside er aktiveret i forbindelse med dine behov for tryghed, sikkerhed, selvtillid og status. Du er hermed under indflydelse af Fortalerens arketype, som giver dig styrken til at skabe et selvstændigt og succesfuldt liv. Når du motiveres af TRO, på dig selv, et mål eller en sag vil du have behov for at kæmpe for en sag, som du ivrigt argumenter for med alle dine talenter. Du går gerne ind i konflikter og med dit brændende engagement opnår du selvtillid og styrke ved at udtrykke din målrettethed og stærke overbevisning. Dit behov for at overskride begrænsninger og blive bedre til det du gør giver dig stor glæde.

VIP-listen

Er du primært motiveret af TRO som ekstrovert personlighedsmotivator, er du i selskab med kendte personer som fx Rosa Parks, Steve Irvin, Malcolm X, Evita Peron og Bono.

Din væren-gørens-balance

Det kan være at VISION er din primære personlighedsmotivator, men i så fald må den balanceres med din essenstype. Når du finder den, har du fundet nøglen til din væren-gørens-balance, der leder til større glæde, mening og gennemslagskraft.

Ordenskaberen og dens motivation

Du søger effektivitet …i kraft af dine særlige talenter for at strømline energiforbrug, systematisere procedurer og koordinere kræfter, så arbejdsprocesser lettes.

Du søger resultater gennem en koordineret indsats, hvor mange elementer bringes i et produktivt samspil, hvor det bedste i alt bringes i anvendelse.

Du søger elegance ..i det konkrete udtryk, ved at sikre at alt har sin rette plads og funktion på en hensigtsmæssig og nyttig måde, med enkelhed og funktionalitet. Det sikres gennem din evne til at eliminere det unødvendige.

 

 

Introduktion

Når RESULTAT er din primære motivator for din introverte personlighedstype, så betyder det, at din praktiske handleside er aktiveret i forbindelse med dine behov for tryghed, sikkerhed, selvtillid og status. Du er hermed under indflydelse af Ordensskaberens arketype, som giver dig styrken til at skabe et selvstændigt og succesfuldt liv.

Når du motiveres af RESULTAT vil du være i pagt med dit sande jeg, når du på en helt praktisk måde ordner og systematiserer. Du vækkes og engageres fuldt og helt når du kan skabe orden ud af kaos og strømline tingene i de mønstre og kanaler, som sikrer funktionalitet, overblik og effektivitet. Det kan styrke din selvtillid, når du er den der sikrer en høj grad af praktisk elegance.

VIP-listen

Er du primært motiveret af RESULTAT som introvert personlighedsmotivator, er du i selskab med kendte personer som fx Richard Arkwright, Ginni Rometty, Rudolf Diesel, Andrew Carnegie og Mærsk Mc-Kinney Møller.

Din væren-gørens-balance

Hvis RESULTAT er din primære personlighedsmotivator, så må den balanceres med din essenstype. Når du finder den har du fundet nøglen til din væren-gørens-balance, der leder til større glæde, mening og gennemslagskraft.

Organisatoren og dens motivation

Du søger effektivitet gennem din koordinerende dirigering og timing, som får mange forskellige kræfter og talenter til at være i samspil.

Du søger resultater ved at lede projekter og forløb, så det bedste resultat opnås med fuldt engagement og de mest kvalificerede til rådighed stående ressourcer.

Du søger elegance i det synlige resultat, som skal afspejle den forståelse og det budskab, eller den intention, som er kernen i det skabende udtryk.

Introduktion

Når RESULTAT er din primære motivator for din ekstroverte personlighedstype, så betyder det, at din praktiske handleside er aktiveret i forbindelse med dine behov for tryghed, sikkerhed, selvtillid og status. Du er hermed under indflydelse af Organisatorens arketype, som giver dig styrken til at skabe et selvstændigt og succesfuldt liv. Når du motiveres af RESULTAT vil du være i din optimale position når du helt konkret kan skabe noget nyt og frembringe synlige resultater, der er til at føle på, og som forandrer verden. Du får selvtillid ved at se på de ting, du konkret har udrettet. Det er alfa og omega for dig at kunne være den dirigerende kraft, som kreerer, former og tilvejebringer nye produkter. Det at organisere er dit kernedrive og din skabende impuls.

VIP-listen

Er du primært motiveret af RESULTAT som ekstrovert personlighedsmotivator, er du i selskab med kendte personer som fx Zhang Xin, Le Corbusier, Guillermo del Toro, Jørn Utzon og Clint Eastwood.

Din væren-gørens-balance

Det kan være at RESULTAT er din primære personlighedsmotivator, men i så fald må den balanceres med din essenstype. Når du finder den, har du fundet nøglen til din væren-gørens-balance, der leder til større glæde, mening og gennemslagskraft.