Hvad er begrænsere?

I vores største begrænsninger ligger ofte vores største potentialer!

Det er en erfaring, som vi uddyber i din JivaYou, der afdækker 56 unikke begrænsninger og deres tilsvarende potentialer.  Ved du at de begrænsninger, der kan ligge i ubøjelighed, kan udvikles til principfasthed, at konfliktskyhed kan blive til samarbejdsevne, eller at kaotisk adfærd kan afbalanceres til spontanitet?

Vi går tæt på dine begrænsninger og viser dig de store muligheder for vækst, som de indeholder til gavn for dig selv og dine omgivelser. Vi giver dig også indsigt i de uheldige konsekvenser, som begrænserne kan indeholde for dine jobmuligheder og samarbejdsevne, men viser dig naturligvis også en vej ud af den uhensigtsmæssige adfærd.

Før musen over hver enkelt begrænser for at få en kort beskrivelse.

Måden du ...

Helten Oplyseren Kunstneren
Ødelægger karakter og renomé Magtbegærlighed Forblændelse Grublen Selvoptagethed Kulde Fanatisme Bureaukrati
Gør dig synlig med forkerte midler Undertrykkelse Forførelse Manipulation Behagesyge Nedrakning Demagogi Diktatur
Opfatter uklart og ubalanceret Ubøjelighed Uselvstændighed Indifferens Ustabilitet Ensidighed Romantisering Overregulering
Kommunikerer negativt Utålmodighed Konfliktskyhed Konspiration Dramatisering Sønderlemmelse Missioneren Overkontrol
Hæmmer og forvrænger følelser Isolation Overfølsomhed Kynisme Smiger Ufølsomhed Naivitet Ødslen
Skaber negative emotioner Dumdristighed Frygtsomhed Overfladiskhed Konfliktsøgning Nådesløshed Ekstremisme Overservicering
Skaber ubalanceret grounding Egenrådighed Afhængighed Frugtesløshed Flygtighed Strenghed Idolisering Rutinefiksering
Handler uklogt Brutalitet Ophobning Rådvildhed Kaos Mekanisering Voldsomhed Resultatfiksering

LÆS MERE OM begrænsere:

Helten og dens begrænsere

Måden du ødelægger karakter og renomé

Magtbegærlighed & Eneherskeren

Du har en tendens til at fokusere på magt, simpelthen fordi du er stærk og i stand til at erobre den. Således bliver du enehersker, men det vil isolere dig fra mange ressourcer, og du begrænser i længden din kraft. Potentialet der gemmer sig er Naturlig Autoritet.

Måten du gør dig synlig med forkerte midler

Undertrykkelse & Tromleren

Du har en tendens til at presse dine meninger og dagsordener igennem, når du er presset eller ude af balance. Det vil avle modtryk – du kommer til at undertrykke dine omgivelser, og så får du ikke sat deres talenter i spil. Potentialet der gemmer sig er Gennemslagskraft.

Måden du oppfatter uklart og ubalancered

Ubøjelighed & Principrytteren

Du har en stædig natur og en til tider ubøjelig vilje, som skyldes at du mener at du har ret. Din stivsindede tilbøjelighed blokerer både dig selv og andre, og ender med at blive en snublesten for dig. Potentialet der gemmer sig er Principfasthed.

Måden du kommunikerer negativt

Utålmodighed & Hidsigproppen

Du har en tendens til at blive stærkt irritabel og rastløs, når tingene ikke sker i dit tempo, og du kan presse hårdt på, når du har besluttet dig for at handle som du vil. Din utålmodighed er for ensporet og begrænser. Potentialet der gemmer sig er Målrettethed.

Måden du hæmmer og forvrænger følelser

Isolation & Bunkeren

Du har en tendens til at ende i isolation, fordi du insisterer på at gøre tingene på din måde. Det skyldes din tilbøjelighed til at gå enegang, og mangle kontakt med andre, og i længden vil det koste dig megen energi og handlekraft. Potentialet der gemmer sig er Klippefasthed.

Måden du skaber negative emotioner

Dumdristighed & Chancerytteren

Du har en tilbøjelighed til at fare frem og mase på for at handle, og dit overmod kan bringe dig i højst uhensigtsmæssige situationer, som ikke holder i længden. Din risikable adfærd ender med at hæmme dig. Potentialet der gemmer sig er Mod.

Måden du skaber ubalanceret grounding

Egenrådighed & Bulldozeren

Det ligger naturligt til dig, at gøre tingene på din måde, også uden at mærke efter, hvordan omgivelserne reagerer, og din tilbøjelighed til at have nok i dig selv, er snæversynet og afskærer dig fra vitale ressourcer. Potentialet der gemmer sig er Styrke.

Måden du handler uklogt

Brutalitet & Ødelæggeren

Du har en tendens til at udvise voldsomhed, og til at bruge hårde metoder for at sætte dig igennem. Denne hensynsløshed er ødelæggende, både for andre og dig selv, og koster meget mere end den giver. Potentialet der gemmer sig er Handlekraft.

Oplyseren og dens begrænsere

Måden du ødelægger karakter og renomé

Forblændelse & Bedrageren

Du har en tendens til at bruge din indsigt om andre til at opnå det du ønsker. På denne måde behager du andre for at få din vilje, og ret beset fører du folk bag lyset. Potentialet der gemmer sig er Indsigtsfuldhed.

Måten du gør dig synlig med forkerte midler

Forførelse & Forføreren

Du har en tendens til at gøre andre afhængige af din støtte. Du knytter dem til dig ved at rose og værdsætte dem, og gør dem på denne måde afhængige af dig, hvilket skaber ufrihed og begrænser både dig og dem. Potentialet der gemmer sig er Medfølelse.

Måden du oppfatter uklart og ubalancered

Uselvstændighed & Tågesnakkeren

Du kan undertiden have meget svært ved at afklare, hvad du egentlig mener, da du har vanskeligt ved at skelne og prioritere, og finder det lettest at mene hvad andre mener, især for at undgå konflikter. Potentialet der gemmer sig er Inklusivitet.

Måden du kommunikerer negativt

Konfliktskyhed & Medløberen

Du er tilbøjelig til at undgå uoverensstemmelser, fordi du har meget svært ved disharmoni og uenighed, og derfor kommer du også til at gå udenom andre, i stedet for at møde dem i uoverensstemmelsen. Potentialet der gemmer sig er Samarbejde.

Måden du hæmmer og forvrænger følelser

Overfølsomhed & Tryghedsnarkomanen

Du har en tendens til ikke at mærke dine egne behov og grænser, fordi du har dine antenner ude, hvor andre mennesker er. Derfor bliver du også sårbar og alt for sensitiv, da du lader andres tilstande præge dig selv. Potentialet der gemmer sig er Sensitivitet.

Måden du skaber negative emotioner

Frygtsomhed & Sortseeren

Du har en stærk tilbøjelighed til at fokusere alt for meget på sikkerhed og tryghed, fordi du er meget frygtsom overfor smerte og ubehag. Det giver dig en stor sårbarhed på en måde, der svækker dig. Potentialet der gemmer sig er Omsorgsfuldhed.

Måden du skaber ubalanceret grounding

Afhængighed & Misbrugeren

Du kan have en tendens til at blive afhængig af fysisk komfort og stimulanser Du kan derfor blive for knyttet til det fysiske miljø, hvilket kan tappe dig for energi og overskud, og det sætter dig ud på sidelinjen. Potentialet der gemmer sig er Sanselighed.

Måden du handler uklogt

Ophobning & Samleren

Du er tilbøjelig til at bruge alt for megen energi på at samle til hobe, og tror måske du kan finde varig tryghed i ydre ting. Det vil dog skabe unødige bindinger til materielt forbrug, som blot vil tappe dig for energi. Potentialet der gemmer sig er Opbyggelse.

Geniet og dens begrænsere

Måden du ødelægger karakter og renomé

Grublen  & Grubleren

Du har let ved at fortabe dig helt i indre spekulationer og verdensfjerne tanker, og det gør dig både distræt og overteoretisk. Din tænkning bliver helt unødigt overkompliceret, og du mister følingen med den konkrete hverdag. Potentialet der gemmer sig er Overblik.

Måten du gør dig synlig med forkerte midler

Manipulation & Spindoktoren

Du er rigtig skrap til at forme og bearbejde andre og situationer, så du opnår, hvad du vil. Ved at vende og dreje tingene og tale for det, som du finder rigtigt, manipulerer du både andre og dig selv, og alle parter bliver tabere. Potentialet der gemmer sig er Formidling.

Måden du oppfatter uklart og ubalancered

Indifferens & Relativisten

Du vil meget nødigt begrænse din mentale frihed og muligheder, og derfor favoriserer du helst ikke visse synspunkter og holdninger, men bliver den uforpligtende løsgænger, som ikke involverer sig og tager ansvar for positioner. Potentialet der gemmer sig er Idérigdom.

Måden du kommunikerer negativt

Konspiration & Intrigemageren

Du har meget let ved at trække i trådene og skabe situationer, som du selv kan have fordel af. Herved kommer du til at spille folk ud mod hinanden, og de reelle kendsgerninger bliver gemt bag et slør af halve sandheder. Potentialet der gemmer sig er Netværksaktivitet.

Måden du hæmmer og forvrænger følelser

Kynisme & Kynikeren

Du kommer undertiden til at udnytte mennesker, fordi du er distanceret og foretrækker at manøvrere med tingene uden snærende bånd. I realiteten bliver du kynisk og udnyttende, og relaterer ikke til andre mennesker. Potentialet der gemmer sig er Iagttagelse.

Måden du skaber negative emotioner

Overfladiskhed & Omstrejferen

Du har en tilbøjelighed til at skanne dine omgivelser for informationer, og surfe rundt på overfladen, uden at involvere dig i dybden. Du gør det, fordi du tror det giver dig større frihed, men i realiteten begrænser det dig. Potentialet der gemmer sig er Alsidighed.

Måden du skaber ubalanceret grounding

Frugtesløshed & Luftkastellet

Du har en tendens til at være for optaget af alt for mange tanketråde og muligheder, og på grund af denne rastløse bevægelighed kommer du ikke rigtig til at udrette noget. Du afslutter ikke tingene og ser ikke resultater. Potentialet der gemmer sig er Planlægning.

Måden du handler uklogt

Rådvildhed & Tvivleren

Din evne til at se mange muligheder og vinkler, og til at opfatte livets komplekse natur, ender ofte med at gøre dig rådvild, når du skal beslutte dig. Resultatet er handlingslammelse, hvilket tydeligvis begrænser dig. Potentialet der gemmer sig er Økonomisering.

Kunstneren og dens begrænsere

Måden du ødelægger karakter og renomé

Selvoptagethed & Narcissisten

Du har en tendens til at søge at blive midtpunkt for andres opmærksomhed. Denne søgen efter opmærksomhed er forbundet med en manglende oplevelse af din egen indre kerne. Du begrænses derfor af det ydre image. Potentialet der gemmer sig er Skønhedssans.

Måten du gør dig synlig med forkerte midler

Behagesyge & Pleaseren

Du er tilbøjelig til at gå alt for langt for at bevare fred og fordragelighed, og derfor appellerer du til andres sympati for at undgå at ende i ubehagelige situationer. Din binding til behag er en stor begrænsning for din vækst. Potentialet der gemmer sig er Fredsskabelse.

Måden du oppfatter uklart og ubalancered

Ustabilitet & Kamæleonen

Du har en tendens til at tvivle på betydningen af dine egne overbevisninger, og derfor spejler du dig alt for meget i andres holdninger. Resultatet er, at du mister dit eget fodfæste og bliver indfanget af en usund ustabilitet. Potentialet der gemmer sig er Balancering.

Måden du kommunikerer negativt

Dramatisering & Primadonnaen

Du kommer for let til at fortabe dig i lidelser og konflikter, fordi du lader din levende forestillingsevne overdramatisere. På grund af denne splittede påvirkelighed kommer konflikter og modstand til at fylde for meget. Potentialet der gemmer sig er Kommunikation.

Måden du hæmmer og forvrænger følelser

Smiger & Rygklapperen

Du kan have en tendens til at søge indflydelse og betydning ved at indsmigre dig hos andre. Men din indflydelse kommer til at ske på bekostning af troværdigheden, og det ender med at begrænse dig mere end det gavner. Potentialet der gemmer sig er Indlevelse.

Måden du skaber negative emotioner

Konfliktsøgning & Provokatøren

Du har en tilbøjelighed til at rode dig ud i konflikter, uden at du helt er klar over hvorfor. Det skyldes en mistænksomhed overfor det, som du ser på overfladen, men du ender med at skabe mere friktion end godt er. Potentialet der gemmer sig er Afsløring.

Måden du skaber ubalanceret grounding

Flygtighed & Fatamorganaet

Du kan undertiden lade dig fange ind af overfladiskhed, fordi du bliver fascineret af performance og image. Resultatet er, at du bliver indfanget af det glamourøse, og mister dit indre fodfæste. Potentialet der gemmer sig er Graciøsitet.

Måden du handler uklogt

Kaos & Rodehovedet

Du har en tilbøjelighed til at være uorganiseret og rodet, hvilket betyder at tingene flyder i og omkring dig. Du bliver offer for kaotiske tilstande og situationer, hvilket begrænser din frihed og frustrerer dig. Potentialet der gemmer sig er Spontanitet.

Opdageren og dens begrænsere

Måden du ødelægger karakter og renomé

Kulde & Robotten

Du kan have en tendens til at være for følelseskold, fordi du satser så ensidigt på viden, fakta og objektivitet. Det gør, at du kan mangle den varme og indføling, som du behøver i dine menneskelige relationer og i forhold til dig selv. Potentialet der gemmer sig er Objektivitet.

Måten du gør dig synlig med forkerte midler

Nedrakning & Krakileren

Du har en tilbøjelighed til at være nedladende overfor de faktorer, som ikke kan analyseres og måles på videnskabelig vis. Det gør dig overkritisk, og du risikerer at bliver overdissekerende og arrogant. Potentialet der gemmer sig er Analysering.

Måden du oppfatter uklart og ubalancered

Ensidighed & Enspænderen

Du er tilbøjelig til at være ret ensidig i dine holdninger, hvilket gør det svært for dig at lytte til alternative perspektiver. Det vil begrænse din evne til at opdage ny viden og blive klogere på, hvad andre tænker. Potentialet der gemmer sig er Dybdeboring.

Måden du kommunikerer negativt

Sønderlemmelse & Kritikeren

Du har en tendens til at være ekstremt fokuseret på at finde fejl, hvorefter du piller alt fra hinanden med et tankesind, der kan virke hårdt som ætsende syre. Du kommer da til at splitte ting ad med hensynsløs kritik. Potentialet der gemmer sig er Skelnen.

Måden du hæmmer og forvrænger følelser

Ufølsomhed & Eneboeren

Du sværger i så høj grad til fornuften og de forstandsmæssige funktioner, at det går ud over dit forhold til følelser og alt det, som vedrører hjertets værdier. Det gør dig ufølsom på en måde, som begrænser dig stærkt. Potentialet der gemmer sig er Ubundethed.

Måden du skaber negative emotioner

Nådesløshed & Bødlen

Du har et ekstremt stærkt fokus på retfærdighed, som har den slagside, at du ind imellem bliver skånselsløst barsk og utilgivende. Din hårdhed skader ikke alene andre, men ender også med at blive ukærlig mod dig selv. Potentialet der gemmer sig er Upartiskhed.

Måden du skaber ubalanceret grounding

Strenghed & Arbejdsnarkomanen

Du har en tendens til at være meget hård ved dig selv – og andre – når du arbejder energisk for at opnå resultater. Det er et stort problem, fordi det begrænser dig i forhold til dit større potentiale. Potentialet der gemmer sig er Disciplin.

Måden du handler uklogt

Mekanisering & Stivstikkeren

Du har et stærkt behov for at følge vaner og rutiner, som giver kontrol og sikkerhed. Men din ensformighed gør dig stiv, forudsigelig og stærkt begrænset, og det hæmmer din kreativitet og menneskelige vækst. Potentialet der gemmer sig er Praktikalitet.

Visionæren og dens begrænsere

Måden du ødelægger karakter og renomé

Fanatisme & Fanatikeren

Du kan være tilbøjelig til at blive alt for ekstrem og enøjet, når du med brændende glød forfølger dine idealer og din tro, og det gør dig autoritetstro og fanatisk på en uproduktiv og livshæmmende måde. Potentialet der gemmer sig er Dedikation.

Måten du gør dig synlig med forkerte midler

Demagogi & Demagogen

Du er så glødende fokuseret på at forfølge de sager du finder vigtige, at du har en tilbøjelighed til at bruge følelsesmæssigt pres og derved forføre andre. Denne demagogiske tendens vil hindre dig i at opnå hvad du ønsker. Potentialet der gemmer sig er Engagement.

Måden du oppfatter uklart og ubalancered

Romantisering & Sværmeren

Du kan have en tendens til at være en upraktisk drømmer, der retter blikket mod de store længslers fjerne horisonter, mens du kommer til at svigte hverdagens opgaver til fordel for idyllisk ønsketænkning. Potentialet der gemmer sig er Idealisering.

Måden du kommunikerer negativt

Missioneren & Missionæren

Du kan have en tendens til at blive opflammende og meget følelsesladet, når du virkelig brænder for en sag, og det kan resultere i, at du udsætter andre for et stærkt pres, idet du taler for din sag. Potentialet der gemmer sig er Promovering.

Måden du hæmmer og forvrænger følelser

Naivitet & Tåben

Du har en så veludviklet og ensidig hengivenhed, at du risikerer at tabe dig selv med al for stor tankeløs uselvstændighed. Det vil gøre dig selv meget mere ubetydelig end du virkelig er, og dermed hæmme dig. Potentialet der gemmer sig er Hengivenhed.

Måden du skaber negative emotioner

Ekstremisme & Ekstremisten

Du bliver ind imellem så yderliggående og ensporet i dit fokus, at du får skyklapper på og bliver både intolerant og ekstrem. Det afskærer dig fra at opfatte den større helhed, og minimerer derved din handlekraft. Potentialet der gemmer sig er Passion.

Måden du skaber ubalanceret grounding

Idolisering & Perfektionisten

Du kommer ind imellem til at stille for perfektionistiske krav til dig selv, dine omgivelser eller det du beskæftiger dig med. Hvis du skaber fantasier, der ikke har realistisk grund under fødderne, så risikerer du at blive skuffet og vanskelig at samarbejde med. Potentialet der gemmer sig er Optimering.

Måden du handler uklogt

Voldsomhed & Manikeren

Du kan være så brændende intens, at du kommer til at drive din krop og dig selv ud over grænserne. Du overhører de vigtige advarselssignaler, og din hårde tilgang er forcerende og stærkt hæmmende. Potentialet der gemmer sig er Energifuldhed.

Skaberen og dens begrænsere

Måden du ødelægger karakter og renomé

Bureaukrati & Skrankepaven

Du har en tendens til at være overfokuseret på systemer, og på at forfølge faste og ufravigelige regler. Resultatet er, at du fastlåser dig selv i en bureaukratisk stivhed, som lukker fornyelse og vækst ude. Potentialet der gemmer sig er Systematik.

Måten du gør dig synlig med forkerte midler

Diktatur & Diktatoren

Din tilfredshed ved at have organisatorisk magt og kontrol, og din tendens til at diktere, hvad andre bør gøre, holder andre mennesker i ufrihed og blokerer for dine egne skabende ressourcer. Potentialet der gemmer sig er Dirigering.

Måden du oppfatter uklart og ubalancered

Overregulering & Regelrytteren

Du er stærkt fokuseret på ydre, styrende effektivitet, og på at vurdere ydre performance. Det fjerner dit fokus fra indre værdier, og fastholder dig i en meget begrænset rækkevidde og en hæmmende selvopfattelse. Potentialet der gemmer sig er Koordinering.

Måden du kommunikerer negativt

Overkontrol & Kontrollanten

Du har en udpræget tilbøjelighed til at kontrollere og tjekke tingene, du er involveret i – og det i en sådan grad, at du bliver indfanget i en maskinel og ufri tilstand, der er stærkt hæmmende. Potentialet der gemmer sig er Organisering.

Måden du hæmmer og forvrænger følelser

Ødslen & Frådseren

Du har et område, hvor du fråser med dine ressourcer med det resultat, at du ikke får nok ud af dine midler. Det kan også gøre dig afhængig af et for stort materielt forbrug, så din frihed begrænses. Potentialet der gemmer sig er Elegance.

Måden du skaber negative emotioner

Overservicering & Tvangsneurotikeren

Dit behov for orden og kontrol gør, at du er tilbøjelig til at styre og tilrettelægge for andre. Derved kommer du til at overservicere dine omgivelser til en sådan grad, at kreativiteten helt forsvinder. Potentialet der gemmer sig er Facilitering.

Måden du skaber ubalanceret grounding

Rutinefiksering & Vanedyret

Du har en tendens til at være normbundet og regelfikseret, hvilket betyder at du arbejder for at de eksisterende rutiner skal opretholdes. Derved kommer du til at lægge overdreven vægt på ydre procedurer. Potentialet der gemmer sig er Ordenssans.

Måden du handler uklogt

Resultatfiksering & Stivnakken

Du er stærkt målsøgende og har en tilbøjelighed til at stirre for blindt på at opnå resultater. Det betyder, at du ikke lærer den uvurderlige værdi i processerne, og du fastlåser dig selv i en uproduktiv goldhed. Potentialet der gemmer sig er Manifestering.