Hvad siger vores kunder?

En virkelig fantastisk og avanceret profil

Efter at have taget uddannelsen til Vejleder i Energipsykologi (Oslo) og brugt JivaYou’s identitetsprofil i mit klientarbejde, har jeg fået større forståelse for de udfordringer et menneske oplever. Jeg har opdaget hvordan de forskellige energier styrker og udfordrer hinanden. Identitetsprofilen giver konkrete råd og øvelser at arbejde med og det er en virkelig fantastisk og avanceret profil man kan lære meget af.

May Brith Dybvad, sygeplejerske, vejleder og healer

Det er som om JivaYou åbner en dør ind i et fredsrum i mig

Jeg har siden 2013 brugt JivaYou`s forløber essensprofilen i mit klientarbejde og i mine workshops. Selvom jeg har været rigtig glad for dybden i den tidligere essensprofil er der så meget mere information at hente ud af den nye kompletprofil.

I JivaYou’s kompletprofil finder vi et overflødighedshorn af oplysninger om, hvem du er, hvilke talenter du har og måske næsten vigtigst: JivaYou påviser dine begrænsere eller dine svage sider eller der, hvor du endnu har til gode at udvikle nye spidstalenter.

Når jeg arbejder som coach og anvender JivaYou’s kompletprofil, har jeg så mange flere indfaldsvinkler til, hvordan jeg vil inspirere min klient til at komme videre med sit liv.

Min oplevelse er, at JivaYou giver mig et værktøj til både at forstå mig selv bedre men også gode input til at kunne interagere med mennesker. Der er en indbygget dybde i JivaYou profilen, som giver mig en følelse af et uendeligt perspektiv. Som om vi altid lige kan gå et spadestik dybere. Det er som om, JivaYou åbner en dør ind i et fredsrum i mig, som bidrager til at give mig større gennemslagskraft i både væren og i aktiv udfoldelse.

Kurt Lindekilde, læge, JivaYou coach og forfatter

JivaYou profilen er one-of-a-kind på markedet

JivaYou profilen er one-of-a-kind på markedet. Den giver stor indsigt i det man består af og hvordan man kan udvikle det videre. Den er også virkelig god i arbejdet med teams, parforhold og relationer. Tak til jer for at fantastisk arbejde.

Mariann Marthinussen, psykosyntese terapeut, coach, underviser og faglig vejleder

Energipsykologien har ændret min måde at relatere til mennesker

Energipsykologien er kommet for at blive i mig. Den er noget af det mest tydelige og nuancerede værktøj jeg har arbejdet med og jeg oplever at folk virkelig genkender sig selv. Det er meningsfuldt fordi det er vigtigt at blive set og forstået i sine relationer.

Energipsykologien har ændret min måde at relatere til mennesker på for måden jeg ser på mennesker bliver aldrig den samme. Jeg har et langt større rum for at se vores forskelligheder, vore talenter og begrænsninger. Det gør det nemmere at være i relationer og derfor er jeg grundlæggende taknemmelig for alt det den har givet mig.

I mit arbejde som psykoterapeut har den også givet stor glæde og mening, da mine klienter pludselig har en model som forklarer, hvorfor det er sådan at være dem. De føler sig virkelig set, mødt og forstået. Senest var der en klient der sagde: Endelig er der en som ser mig og synes jeg er smuk. Jeg brugte da Energipsykologiens dedikerede type til at forklare hvad jeg så i hende. Det rørte hende dybt og hun følte sig respekteret og accepteret som den hun er.

Anne Dieserud, psykoterapeut og underviser i Energipsykologi

Kan ikke anbefales varmt nok

Jeg har i en lang årrække anvendt flere forskellige personlighedstest (MBTI, JTI og enneagrammet) og er faldet pladask for Jivayou’s let forståelige sprog og den psykologiske dybde, der er i dette værktøj.
Kan ikke anbefales varmt nok. Prøv den.

Birger Norup – Facilitator, erhvervscoach, founder af PlayProp og Playing for Good Relations

I dag har jeg en større forståelse for de indre dynamikker både i mig selv og mine medmennesker

I dag har jeg en større forståelse for de indre dynamikker både i mig selv og mine medmennesker. Det har ført til større accept og kærlighed over for mig selv og andre. Det har også givet mig en større indsigt i verdens problematikker, evolution, religion, politik, kort sagt har det givet mig retning og flere svar på de store eksistentielle spørgsmål.

Inger Kolberg, Fretex jobb og oppfølging konsulent, og veileder i Energipsykologi

At vælge en identitetsprofil er at vise medmenneskelig interesse overfor det anderledes i én selv

Energitypologien rammer plet. At vælge en identitetsprofil er at vise medmenneskelig interesse overfor det anderledes i én selv; sand integration af hvidt, sort og alle de grå nuancer.

At dyrke sin styrke er nemt, at dyrke sine svaghed kræver mod, og at overskride egne grænser kan flytte bjerge. Min oplevelse er, at mit livs puslespil falder på plads! Jeg kan mærke øget selvaccept og især øget evne til at tackle ellers svære situationer. Identitetsprofilen giver indblik og personligt overblik, og samtalerne er motiverende. Jeg kunne have levet mit liv uden, men jeg lever mit liv mere fuldt med. Mit mod til at forandre min adfærd er blevet større og det giver kontante resultater. Jeg snakker nu frit med mennesker, jeg før har været bange for.

Susanne Midtiby, cand.mag og projektleder

JivaYou testen er en unik mulighed for at lære sig selv bedre at kende

JivaYou testen kan anbefales på det varmeste! Den er en unik mulighed for at lære sig selv bedre at kende.  Kompletprofilen har bidraget til at udvikle mine talenter og potentialer.

Kristin Vonheim, ph.d.

Jeg oplever JivaYou typeprofilen som et unikt værktøj

Jeg oplever JivaYou typeprofilen som et unikt værktøj til både selvudvikling og øget selvindsigt. Den rummer mange nuancer og er bestemt et bud på en professionelt typeprofil, der giver en ekstra dimension – for mig adskiller den sig blandt andet ved ikke at komme individet i en fastlåst “kasse”, men betragter mennesket som et lærende, evolutionært væsen.

Nicolai Eisenreich, coach & indsamlings- og kommunikationschef med mere end 17 års kommerciel erfaring

Omfattende materiale af virkelig høj kvalitet

Jeg har, både i mit professionelle og i mit personlige virke, stiftet bekendtskab med en del personligheds-profiler af høj standard. Den energipsykologiske identitetsprofil er i en klasse helt for sig selv. Det meget omfattende materiale, af virkelig høj kvalitet, ramte mig på et helt andet niveau. Ikke nok med at profilen af mig sad lige i øjet på samtlige parametre, den gav mig også helt konkrete anvisninger på hvordan jeg kan arbejde videre med de sider af mig selv der trænger til et eftersyn, en justering eller en kærlig opgradering. Denne profil får min varmeste anbefaling.

Belinda Donkin, founder & CEO at HeartTeam Denmark

stof at arbejde med til resten af livet 🙂

Min mand og jeg har lige fået lavet en energipsykologisk identitetsprofil. Vi sad overfor hinanden med hver vores bærbare og læste resultaterne op for hinanden og følte begge at vi har stof at arbejde med til resten af livet 🙂

En adfærdstest, ja, hvor svært kan det være? Mine stærke og svage sider, ja. Fortæl mig noget jeg ikke ved! Og ja! Det gjorde testen: Den gjorde nemlig det, som andre tests ikke gør: Der stilles også spørgsmål ved de sider af én, som er de mindre flatterende. Og ud fra det, bliver der potentiale til at arbejde videre på sin personlighed på en yderst interessant måde, frem for at arbejde med sine talenter.

Det, der tiltaler mig er, at der bliver fremhævet de 5 mest markante “svagheder” & styrker. Det vil sige, at hvis jeg har en usikkerhed omkring at ha svaret lidt forkert her og der i testen, så er sandsynligheden for at man kan genkende svaret alligevel rimelig sikkert. Det kan jeg rigtig godt li. Inden for hvert tema er der i slutningen en kærlig opfordring til en metode at arbejde med den gældende udfordring. I like!

Pernille Reitz, billedkunstner

Jeg har det nemmere med andre mennesker

Jeg vil varmt anbefale dette unikke værktøj – det bliver pludselig helt enkelt at forstå sig selv og ikke mindst andre mennesker. Det allerfineste er at få fat på sin sjælsenergi og jeg har aldrig før prøvet et så enkelt testværktøj til at komme i kontakt med sjælen. Dette giver mig en unik mulighed for at se, hvad der dybest set giver mit liv mening. Jeg har nu et langt klarere billede af den måde min personlighedstype bør samarbejde med min sjælstype. Derudover er det spændende at arbejde med de talenter jeg har til rådighed og ikke mindst mine mere umodne sider, for de giver mig de største muligheder for at vokse som menneske. Mine relationer vil aldrig blive de samme igen for nu har jeg et visuelt billede af de forskelligheder der eksisterer mellem mennesker. Jeg har det nemmere med andre mennesker nu og jeg har fået en større selvtillid i mine relationer.

Den største åbenbaring er for mit vedkommende hvordan jeg nu oplever kommunikationen mellem mennesker og de motiver jeg tillægger menneskers handlinger. Jeg kan nu gå ind i diskussioner med mindre frygt og rummelighed overfor at andre kommunikerer deres meninger og følelser på en anden måde end mig.

Som psykoterapeut kan jeg også møde mennesker på en helt anden måde, nu hvor jeg har et klart kort og sprog som guider mig i at tolke deres unikke sammensatte natur. Jeg er selv meget visuel i min kommunikation og det forstår jeg nu værdien af i langt højere grad. Jeg vil også fremover bruge energipsykologien i det terapeutisk rum, ved fx at lade klienter tage identitetsprofilen, som en måde at afklare hvad der giver deres liv mening.

Sølvi Raastad, psykosyntese psykoterapeut, vejleder i energipsykologi / JivaYou voach

JivaYou identitetsprofil er et fantastisk selvopdagelsesredskab

JivaYou identitetsprofil er et fantastisk selvopdagelsesredskab til at komme hele vejen rundt omkring sig selv. I mit arbejde med klienter har jeg virkelig opdaget den transformerende virkning som energipsykologien har på mine klienter, fordi den fører til en dybere forståelse af hvorfor man er som man er.

Indsigten i sine typer, talenter og begrænsere fører til øget accept og forståelse af hinanden og hvordan vi supplerer hinanden i et fællesskab. Alle typer er lige vigtige! At arbejde med energipsykologi er i yderste konsekvens et fredsarbejde og jeg er virkelig glad for at jeg kan arbejde med denne psykologi. Jeg ønsker at rette en stor tak til Søren og Kenneth som virkelig har arbejdet hårdt for at skabe denne psykologi og har omsat den til en utrolig omfattende, avanceret og brugbar test.

Krestine Pettersen, psykosyntese psykoterapeut og veileder i energipsykolog/JivaYou coach

Har givet mig en større åbenhed

Energipsykologien og identitetsprofilen har givet mig en større åbenhed og jeg er blevet mindre fordomsfuld og dømmende. Jeg prøver at give rum til mennesker og acceptere at vi alle har vores egne farver som skal respekteres. Jeg har fået en tillid til og respekt for og en tryghed til at vores essens giver vores liv en retning, mening og værdi.

Maja Romic, psykolog og psykosyntese coach

Det er noget af det bedste jeg har prøvet

Energipsykologien har gjort med til et mere helt menneske og givet mig ny viden om mig selv. Efter at jeg har taget og arbejdet med Identitetsprofilen har jeg fået bedre indsigt og forståelse for mig selv og mine handlemåder.

Den er utrolig nøjagtig og giver konkrete øvelser, som skaber personlig udvikling. Jeg har også haft utrolig godt udbytte af de efterfølgende samtaler omkring testen. Det er noget af det bedste jeg har prøvet.

Anne Marit Stene Myrmo, gestaltterapeut, coach, virksomhedsvejleder og markedsøkonom