Uddannelse til
coach i energipsykologi

Genkend dine klienter, så de føler sig set!

Nu kan du uddanne dig til Coach i energipsykologi, og komme helt tæt på dine klienters vigtigste kvaliteter, potentialer og udviklingsveje, endda før du har mødt dem.

Den vigtigste opgave som coach er at kunne møde sine klienter på hans eller hendes egne præmisser, så de føler sig set og genkendt af dig.

Med energipsykologien som redskab kan du skyde en direkte genvej til hjertet af dine klienters vigtigste ressourcer og udviklingsmønstre, endda før du har mødt dem.

Her findes en videopræsentation af uddannelsen

Med energipsykologien som redskab kan du skyde en direkte genvej til hjertet af dine klienters vigtigste ressourcer og udviklingsmønstre, endda før du har mødt dem.

Energipsykologi er en unik tilgang til personlig udvikling

En coach i energipsykologi arbejder oftest med udgangspunkt JivaYou’s identitetsprofil, der er en professionel personlighedstest baseret på energipsykologien. Når klienten giver dig indblik i sin identitetsprofil før en session, får du en øjeblikkelig indsigt i de allervigtigste kvaliteter og mønstre i personens liv.

En coach i energipsykologi kan ud fra identitetsprofilen, klientens livshistorie og ved at aflæse klientens udstråling genkende de unikke personlighedstræk og vejen til klientens dybere mening og essens. Energipsykologiens 14 personlighedstyper og 7 essenstyper giver coachen et dybt indblik i klientens vigtigste kvaliteter og udviklingsmønstre.

Når du som uddannet coach i energipsykologi kombinerer din viden i energipsykologi med klientens identitetsprofil og selvforståelse, da får du en unik genvej til de vigtigste temaer og muligheder i klientens liv.

Er uddannelsen målrettet dig?

Uddannelsen til coach i energipsykologi henvender sig til mennesker der ar-bejder med mennesker som coach, vejleder, psykoterapeut eller tilsvarende og som ønsker en direkte vej til klientens egen selvforståelse og de dybere muligheder klienten rummer.

Du vil være motiveret af at arbejde i dybden med personlige temaer som relationer, selvværd og målsætning, men også de eksistentielle spørgsmål som meningen med livet og livsformål. Kort sagt udviklingsmønstre der knytter sig til energipsykologiens personlighedstype og essenstype.

Det får du på uddannelsen

 • En indføring i energipsykologiens univers, herunder de 14 personlighedstyper og 7 essenstyper
 • En personlig udviklingsrejse, hvor du opdager dine vigtigste menneskelige kvaliteter og hvordan du udvikler dem videre.
 • En evne til at arbejde med JivaYou’s identitetsprofil, som led i din coachingpraksis.
 • Konkrete metoder og øvelser til at arbejde med energipsykologien i praksis
 • En tilgang til JivaYou’s coachadmin, hvor du med tilladelse fra din klient kan analysere klientens besvarelse og eventuelt rette i identitetsprofilen i samspil med din klient.
 • Adgang til et fællesskab af professionelle, der er engageret i det energipsykologiske univers

Dine ​undervisere i energipsykologi

Kenneth Sørensen er født i 1962 og bor dels i Gentofte, dels i Oslo da han er gift med norske Karianne, og så har han en teenagedatter i Danmark. Som typisk dedikeret personlighedstype (6’er) har Kenneth gennem hele sit arbejdsliv været en begejstret og dynamisk initiativtager og fortaler for en mangfoldighed af projekter. Eksemplerne spænder lige fra stiftelsen af et stort landsdækkende blad for psykiatribrugere og et magasin om spiritualitet til udgivelsen af over 20 bøger om psykologi på eget forlag og til udviklingen af mangfoldige metoder inden for meditation og psykospirituel udvikling. Han har dog også en mere rolig og sensitiv natur (2’eren) som kommer til udtryk i hans virke som psykoterapeut, underviser i meditation og energipsykologi. Kenneth er MA i Psykosyntese fra University of East London.

Kenneth har været medudvikler af energipsykologien, og har skrevet bogen: Energipsykologi – Forstå dine syv energityper – dit psykologiske DNA. Kenneth er daglig leder og medejer af JivaYou.

S​​​​​​​​​øren Hauge er født i 1961 og bor i Gentofte. Han er far til to voksne piger og i et fast forhold. Sørens personlighed er præget af den mentale 3’er, hvilket gør ham filosofisk anlagt. Hans naturlige valg som ung var derfor at uddanne sig som magister i idéhistorie og filosofi. Han har siden fungeret som aktiv formidler fra podiet, men har gennem de seneste år arbejdet på at lade sin 3’er blive mere praktisk engageret i networking og konkret virke. Sø-rens dybeste længsel findes dog i hans 2’er essensnatur der søger visdom og empatisk samvær med andre gennem undervisning og vejledning. Nærhed og dybe møder med mennesker er nu blevet den drivende kraft for ham hvor

Søren har været medudvikler af energipsykologien sammen med Kenneth Sørensen og er forfatter til 18 bøger. Han har dybe erfaringer med interreligiøs dialog, og arbejder desuden med SoulFlow Metoden og SidheVisdom eller naturbaseret spiritualitet. Sørens seneste bog, ”Elefantsprog”, handler i øvrigt om energipsykologi.

Uddannelsesrammer

Uddannelsen til coach i energipsykologi ​​​​foregår over 12 dage i Gentofte, lidt nord for København, fordelt på følgende dage:

Datoer kommer senere

Introduktion til energipsykologi

(Fre. 17-21.00, Lør. - Søn. 10-17)

Datoer kommer senere

Forberedelse til coachpraksis

(Ons. - tors. 16-21)

Datoer kommer senere

Træning i coachpraksis.

(Ons. - tors. 16-21)

Datoer kommer senere

Træning i coachpraksis

(Ons. - tors. 16-21)

Datoer kommer senere

Afsluttende eksaminering og fokus på opstart af energipsykologisk coachpraksis

(Fre. 17-21.00, Lør. - Søn. 10-17)

Samlet timeantal: I alt 51 undervisningstimer
Pris 16.000 kr. private og 20.000 kr. + moms erhverv. (kan afdrages i rater, men beløbet skal være betalt før eksamen) dertil kommer indkøb af obligatorisk litteratur og 2 egne sessioner med godkendt JivaYou coach.

Litteratur:

 1. Energipsykologi af Kenneth Sørensen
 2. Psykosyntesens typologi af Roberto Assagioli
 3. Åndelige Højdepunkter, Piero Ferrucci
 4. Diverse artikler, som udleveres løbende.

Diplom og eksaminering

Uddannelsen giver diplom som Coach i Energipsykologi og der stilles følgende krav for at modtage diplom:

 1. Mindst 10 coachinger med prøveklienter, som I dokumenteres via den kliniske journal.
 2. Mindst et møde mellem undervisningerne i studiegrupperne enten fysisk eller på skype
 3. En eksamineret prøvesession med en klient af ca. 30 min. varighed, som godkendes bestået.
 4. I skal skrive en kort selvbiografisk artikel 2.000 ord (ca. 4 A4 sider) hvor i begrunder jeres
  hypotese om jeres egen type opbygning, på alle niveauer. Som godkendes bestået.
 5. ​I skal have mindst 2 egne sessioner med godkendt JivaYou coach, som ikke er inkluderet i uddannelseshonoraret.
 6. At hele uddannelsesbeløbet er indbetalt.

Tilmelding og spørgsmål til uddannelsen

Har du behov for uddybning af uddannelsen og dens indhold, da skal du være velkommen til at kontakte Kenneth på ks@jivayou.com eller på telefon 25130502.
Spørgsmål til betaling og eventuel afdragsordning kan rettes til Regitze Sonne på: regitze.sonne@gmail.com

Du er tilmeldt, når du har indbetalt et bindende og ikke-refunderbart depositum på 2000 kr.
Beløbet indbetales på konto i Merkurbank: 8401 1191966

​Få tilsendt denne præsentation som pdf-brochure​: jb@jivayou.com

Vi håber vi ses!

De varmeste hilsener JivaYou Teamet

Kenneth Sørensen, Jesper Bundgaard og Søren Hauge