JivaYou teamet
Din udvikling er vores passion

JivaYou-Teamet: Kenneth Sørensen, Jesper Bundgaard og Søren Hauge

JivaYou-Teamet: Kenneth Sørensen, Jesper Samahdi Bundgaard, Søren Hauge

20 års venskab - Kenn​​​​​eth Sørensen og Søren Hauge

Kenneth og Søren


Kenneth og Søren har været venner og kollegaer siden midten af 90’erne og har gennem de sidste 10 år haft et tæt samarbejde omkring udviklingen af energipsykologien. Vi har i den forbindelse holdt foredrag på konferencer i både Skandinavien og USA, og har ligeledes skabt uddannelser for vejledere i energipsykologi og healingsmetoden SoulFlow - alle med afsæt i samme psykologi.  

Det er der kommet en mangfoldighed af indsigter ud af som bl.a. er omsat i bøger, herunder grundbøgerne Energipsykologi og Integral Meditation af Kenneth Sørensen og Ildens Rejse af Søren Hauge.  

Gennem alle disse år har vi brændt for at hjælpe mennesker med at forstå alle de mangfoldige sider og dybder, som den menneskelige psykologi rummer. Igennem vores faglige roller som fx underviser, psykoterapeut, spirituel coach og meditationsvejleder har vi oplevet hvor livsforvandlende det er at få et klart billede af hvem man er, og hvad ens livformål handler om.  

Der findes ingen større glæde end at være sig selv og dele ud af sine kvaliteter og ressourcer til mennesker omkring sig.  

Vi har begge været gennem dybe personlighedsforvandlende forløb, hvor vi har måttet give slip på falske selvbilleder for at forfølge en stærk længsel efter autenticitet. Det er ud fra disse erfaringer, at vi besluttede at skabe et psykologisk værktøj, der kunne hjælpe mennesker med at komme helt på plads i sig selv.  

Vi ved nemlig at det er smertefuldt at være fanget i en identitet, der ikke er sand. Dette værktøj endte med at blive JivaYou’s psykologiske profiler.  

JivaYou bliver til

I 2012 tog projektet ekstra fart da vi sammen med en gruppe IT-specialister og lederrådgivere besluttede at skabe en række helt nye personlighedstests som skulle have såvel hjerte som hoved i balance. Vi valgte helt at udfase den gamle personlighedstest vi havde bygget og i stedet fokusere på at skabe et enestående testværktøj til mennesker i vækst.  

Vi har aldrig lagt skjul på vores spirituelle åre, og derfor måtte vores profiler afspejle en balance mellem krop, psyke og sjæl. Det har taget os fem år at nå hertil, hvor vi i 2017 er parate til præsentere en, synes vi selv, række fremragende udgaver af JivaYou’s psykologiske profiler.  

En væsentlig årsag til at projektet er lykkedes, skyldes også de kompetencer som Jesper Bundgaard har bragt med ind i JivaYou. Med en lang erfaring inden for onlinesalg og teknologisk innovation kombineret med hans faglige kompetencer inden for ledelse fik projektet fra starten den faglige tyngde, der var behov for på de pågældende områder.  

Det der har forenet os, er dog at vi alle oplever en dyb mening ved at bidrage til menneskers udvikling. Den største arbejdsglæde er at se mennesker blomstre og finde vejen til at blive den bedst mulige udgave af sig selv. 

Vi har selv erfaret hvor nyttigt det er at få øjnene op for den mangfoldighed af menneskelige forskelligheder vi er omgivet af. Vores motto er: We love types … All types … Your types. Energipsykologiens nuancerede menneskeforståelse åbner således op for større tolerance og påskønnelse af forskelle.   

al beskedenhed mener vi faktisk, at vi gør en betydelig forskel gennem formidlingen af vores psykologiske profiler. Vi håber også at du vil få glæde af dem!  

De varmeste hilsener 

JivaYou Teamet