Energipsykologi – Forstå dine syv energityper, af Kenneth Sørensen

Uddrag fra bogen ‘Energipsykologi: Forstå dine syv energityper – Dit psykologiske DNA‘.

af Kenneth Sørensen

Download artiklen som pdf  Du kan også starte med at læse introduktionsartikel til Energipsykologi.

Forord til Energipsykologi

Nærværende bog om energipsykologi har været undervejs siden 2007 hvor min gode ven og kollega Søren Hauge og undertegnede deltog som undervisere på en konference i USA om energipsykologi. Her besluttede vi på vej hjem i flyet at gøre en indsats for at bringe energipsykologien ud til en større offentlighed. Vi havde før da begge studeret og undervist i emnet gennem mange år, her kendt under navnet ’De Syv Stråler’. Vi følte dog begge at der nu skulle udvikles et nyt sprog og en forenklet præsentation af denne viden, og vi har siden arbejdet sammen omkring dette. Nærværende bog er mit personlige bud herpå, og den baserer sig bl.a. på de uddannelsesforløb vi sammen har gennemført i energipsykologi.

Derudover baserer bogen sig på mine erfaringer fra min daglige meditationspraksis siden 1988 hvor jeg har siddet og arbejdet i og med energierne. Der findes ingen mere direkte adgang til forståelse af energipsykologien end den meditative tilgang. Jeg har ofte i de senere år siddet flere timer om dagen og udviklet en energiforståelse og evne til at bringe de mangfoldige psykologiske kvaliteter ud i min personlige udstråling. Man kan bogstaveligt talt ændre sin personlighed indefra og ud gennem denne praksis. Metoden har jeg beskrevet udførligt i min bog Integral Meditation.

Jeg har endvidere taget en Magistergrad indenfor Psykosyntese, som er en transpersonlig psykologi og en af de tidligste eksponenter for energipsykologien. I den forbindelse har jeg haft flere tusinde klienttimer og udviklet kurser og uddannelser indenfor samme. Erfaringerne fra alle disse møder med modige og dybe mennesker der har formået at forvandle sig selv, har også bidraget betydeligt til denne bog. Jeg har delt disse erfaringer i detaljer i min bog Psykosyntesens Sjæl.

Den seneste udvikling indenfor energipsykologien er skabelsen af JivaYou.com. JivaYou er en online identitetsprofil baseret på energipsykologien som Søren Hauge og jeg i fællesskab har udviklet psykologien til. Jiva betyder unik identitet på sanskrit, et af verdens ældste sprog. JivaYou handler om dig, og derfor siger vi JivaYou – din unikke identitet. JivaYou tilbyder forskellige typer af personlighedsprofiler, coachinguddannelser, coachingforløb, foredrag og meget mere.

Det er dog lige så vigtigt at nævne de pionerer der var de første til at fremstille energipsykologien. Jeg står således i stor gæld til specielt Alice Bailey, Roberto Assagioli, Sri Aurobindo, Ken Wilber og Michael Robbins, for blot at nævne nogle af de vigtigste eksponenter. I kapitel 1 gennemgår jeg kort psykologiens historie, og her vil disse pionerer blive berørt.

Alt er energi, og dette er det grundlæggende udgangspunkt for energipsykologien. I dag findes der både kvantefysiske, psykologiske og spirituelle perspektiver på dette udsagn. Men hvis vi starter med helt enkelt at kigge på hvordan vi bruger det talte sprog, så er det indlysende at vi alle registrerer energier og omtaler disse.

Vi taler om at steder kan have en god eller dårlig energi. Hvad vi præcis mener hermed er måske uklart, men oplevelsen af at komme ind i et rum med en dårlig energi kender de fleste. Vi siger også at ”der var en god stemning til den fest”. Men hvad er en stemning? I virkeligheden er en stemning et psykologisk energiklima med bestemte psykologiske kvaliteter af fx glæde, spontanitet, åbenhed osv. Vi taler eksempelvis om et godt eller dårligt psykologisk arbejdsmiljø, som er en definition af de typer energier man ønsker at fremme eller hæmme på arbejdspladsen.

Vi taler også om at et menneske kan have en god udstråling, måske en karismatisk udstråling eller i værste fald en negativ udstråling. Hvad er det vi her taler om og henviser til? Det er naturligvis de psykologiske energier som alle mennesker udstråler. Men ikke nok med det, vi tillægger også de fysiske omgivelser og produkter særlige kvaliteter. En bil kan have graciøse og elegante linjer. Et hjem kan have en praktisk og funktionel atmosfære. Det er energi vi her forsøger at beskrive når vi sætter ord på de forskellige kvaliteter i den ydre verdens mangfoldige fysiske former. Det er også energi vi omtaler når vi refererer til de psykologiske atmosfærer vi lever i.

I en vis forstand er vi energimæssige analfabeter fordi vi ikke kender det energipsykologiske sprog. Der findes dog en nøgle til energiernes verden som giver os en dyb indsigt i hvilke forskellige typer af energier der eksisterer.

Det der gør energipsykologien helt unik i forhold til mange andre psykologier, er dens præsentation af de syv livsenergier eller syv stråler. Disse udgør de grundlæggende byggesten i kosmos, i mennesket og naturen. Det er disse energier der viser sig som de mangfoldige psykologiske kvaliteter alle mennesker udstråler. Kendskabet til disse er vigtig idet vi derved kan udvikle dem og fremme deres indflydelse i os selv og i verden.

Der er også andre grunde til at de er vigtige.

Indsigt i energityperne giver dig større social forståelse

Lad os fokusere på det sociale område. Vi ved at det kan være svært at forstå hinandens adfærd. Vi har det med at fortolke andre menneskers udstråling og adfærd ud fra vores egne naturlige og trygge præferencer. Det vil sige at der er bestemte typer af psykologiske energier vi enten kan lide eller ikke bryder os om. Vi kender sikkert alle typen der altid er den første til at tage ordet og nemt kommer til at styre det sociale rum. De lidt mere sensitive og følsomme typer vil ofte opleve dette som en dominerende, hård og tromlende adfærd. De fortolker ganske enkelt en dynamisk udstråling og adfærd negativt, måske fordi den vækker frygt og ubehag i dem selv.

Måske er typen dominerende, men spørger du et andet menneske, vil fortolkningen måske være at personen er handlekraftig og fuld af initiativ. Vi fortolker altid hinandens udstråling og adfærd ud fra vores egne værdier, og derfor når vi ofte til helt forskellige fortolkninger af hinandens motiver. Dette skaber naturligvis spillerum for mange sociale konflikter og samarbejdsproblemer. Jo mindre vi forstår, jo mere besværlige kan andre mennesker opleves. Vi bliver også tilbøjelige til at ’dømme’ andre mennesker på et forkert grundlag. Det energipsykologiske sprog giver os en helt unik indsigt i de forskellige psykologiske energityper og deres bagvedliggende motiver. Når vi lærer at aflæse de psykologiske energier et menneske udstråler ud fra menneskets egne præmisser, da får vi en helt særlig mulighed for at sætte os i den andens sted. Det er således et særdeles vigtigt værktøj når vi ønsker at få de sociale relationer og samspil til at fungere optimalt.

Det er vores erfaring at når vi først forstår hvilke energier der er på færde i et menneske, så ændrer vi også vores fortolkning af dette menneskes adfærd. Der er stor forskel på at opleve ubehaget ved et menneske som taler meget når man ved at det er et naturligt behov for denne type, fremfor når man ikke har denne viden. Det bliver ganske enkelt nemmere at forholde sig mere neutralt uden at tage det personligt. Derfra kan vi lettere sætte grænser for adfærden hvis det er ønskeligt.

Energityperne bringer dig hjem i dig selv

Vi må naturligvis først og fremmest tage udgangspunkt i os selv når vi skal forstå hvilke energier der er på spil i verden. Energipsykologien påstår at der er nogle typer energier vi føler os mere hjemme i end andre. Vi har med andre ord en slags naturlig energi-DNA.

Nogle mennesker vil således altid søge ind i sammenhænge hvor fakta, fornuft og videnskab er måden at forstå verden på. Andre vil hellere leve sig ind i relationernes psykologiske indhold, og for dem er samvær, psykologi og fællesskab nøglen til et meningsfuldt liv. Vi kan sige at vi alle er disponeret for at opleve verden gennem bestemte typer af intelligenser og måder at se verden på. Når vi finder vores egen naturlige sammensætning, da har vi fundet de særlige kvaliteter og evner der gør os unikke. Og når vi først har lært at iagttage og mærke efter, så vil disse kvaliteter og indre psykologiske kræfter opleves som forskellige typer af energier.

Nærværende bog er ment som et bidrag til at sætte dig på sporet af dine naturlige energier – det vi i denne bog kalder energityper. Jeg håber at bogen vil skabe et vidensgrundlag hvorigennem du kan genkende dit eget unikke energi-DNA. At finde dine energityper bringer dig hjem i dig selv. Det giver en dyb følelse af selv-accept samt en indsigt i de grundlæggende behov der gør livet spændende og meningsfuldt at leve.

Energipsykologi er med andre ord evnen til at læse og forstå vores egne og andres energier på fem forskellige niveauer ud fra et spektrum af syv forskellige energier.

Energipsykologi – indhold og opbygning

Jeg har valgt at bygge bogen meget logisk og struktureret op da den mest skal opfattes som en fagbog om energipsykologien. Derfor gennemgår jeg i de første fire kapitler de vigtigste elementer og grundlæggende byggesten i energipsykologien: de fem niveauer, de syv livsenergier, de syv psykologiske funktioner og de syv energityper.

De næste fem kapitler beskriver kombinationer og detaljer som giver vigtige nuancer og pointer til forståelsen. Det sidste kapitel er min personlige historie hvor jeg også beskriver min egen typesammensætning. Der vil måske være læsere som vil foretrække at læse denne personlige beretning før de går videre til det faglige grundlag. Det vil jeg lade være op til læserens egen vurdering.

Jeg har foretaget en nødvendig afgrænsning i forbindelse med denne bog fordi stoffet er så enormt, og derfor beskriver jeg primært energipsykologiens personlighedsmodel, dvs. psykologiens grundlæggende byggesten. Jeg har dermed udeladt store dele af energipsykologiens udviklingspsykologi, fx læren om hvordan energityperne udvikler sig fra umodne til modne typer. Disse vigtige elementer bliver sat i fokus i min næste bog om energipsykologien.

Jeg vil afslutningsvist takke Søren Hauge for alle de inspirerende år vi har undervist sammen. Han har endvidere skrevet kapitel 6, mens jeg har skrevet resten. Jeg vil også takke alle de kursister og klienter som i årenes løb har hjulpet mig med at definere den nye præsentation. En helt særlig tak til Jesper Bundgaard, min partner i virksomheden JivaYou.com, og som siden 2012 har bidraget til at udvikle vores fælles identitetsprofil. Jeg retter også en varm tak Hanne Lund Birkholm som har givet feedback på bogen og til Lis Andersen for en særdeles grundig og fin korrektur.

Jeg håber at jeg med dette forord har gjort dig nysgerrig på at vide mere om energityper, og jeg ønsker dig en spændende og lærerig rejse ind i energiernes verden.

Kenneth Sørensen, Gålå, Norge, 2017

Kapitel 1

En verden af energi – De fem niveauer

Alt er energi

På dette udsagn hviler hele denne bogs filosofiske grundlag. Det er på ingen måde noget nyt udsagn, for østlige filosofier har i tusindvis af år fremhævet denne påstand. Det er dog først med fremkomsten af kvantefysikken i det 20. århundrede at filosofien er blevet videnskabeligt bevist. Einsteins relativitetsteori beskriver at “masse og energi begge er forskellige manifestationer af den samme ting”. Det giver naturligvis stof til eftertanke.

Nikola Tesla, 1856-1943

Nikola Tesla, 1856-1943

Det samme gør den serbisk-amerikanske fysiker og opfinder Nikola Teslas udsagn: ”Hvis du ønsker at forstå universets hemmeligheder, tænk i begreber som energi, frekvens og vibration.”

Nu er dette ikke en videnskabsteoretisk bog, men derimod et psykologisk værk som har den ambition at give dig en indføring i energipsykologien. Kvantefysikken beskriver kun de fysiske energier, mens energipsykologien åbner op til hele spektret. Hvis alt er energi, hvad betyder det så fra et psykologisk perspektiv? Hvad er det for nogle energier der tales om?

Mit fokus i denne bog er at beskrive de syv menneskelige energityper og hvordan disse skaber psykologiske kvaliteter på alle niveauer af den menneskelige eksistens. Jeg vedkender at energipsykologien endnu er i sin vorden. Derfor er nærværende præsentation også kun en start og et bidrag til en undersøgelse der vil føre ind i en fremtidig verden af energi.

Det kan godt være at energipsykologien for nogle mennesker er en noget vag og mystisk størrelse, men jeg vil forsøge at gøre det mere konkret med denne bog. Kendsgerningen er at vi hele tiden oplever og taler om energi. Vi bruger måske andre ord end energi, men sagen er at vores reaktioner på og vurderinger af hinanden sker på baggrund af de indtryk vi får af hinandens adfærd og udstråling.

Som omtalt i forordet er vores personlige udstråling lig med energi, og de psykologiske kvaliteter vi oplever ved hinanden, er ligeledes energi. Når vi siger at en person er sød, dynamisk, hurtig, graciøs eller ordentlig, så siger vi det på baggrund af en læsning af dette menneskes kvaliteter og udstråling. Vi aflæser energi!

Vores forståelse af hinanden baserer sig ikke kun på vores tolkning af hinandens fysiske adfærd. Hvis en person hjælper en ældre dame over gaden med sine indkøbsposer, vil du måske tænke at vedkommende er sød. Men hvis du opdager at hendes pung er stjålet ved samme lejlighed, så er handlingen ikke sød. Det er med andre ord vigtigt at vi kan fornemme og læse motivet bag menneskers adfærd.

Når vi forsøger at ’læse’ et andet menneskes motiver, så er det vi læser de psykologiske kvaliteter som dette menneske udstråler. Vi aflæser med andre ord personens følelser, kropssprog og stemmens toneleje.

Vores evne til at aflæse hinandens energier afhænger af hvor nuanceret et sprog vi har. Hvor dyb vores oplevelse og forståelse af den menneskelige natur er. En forudsætning for at forstå vores relationer må naturligvis tage udgangspunkt i en forståelse af os selv. Heldigvis har vi i os selv en naturlig adgang til at opleve alle menneskelige tilstande og energier. Det er denne verden energipsykologien inviterer os ind i ved at give os et landkort over de områder og energier vi møder der.

Når vi taler om energi, så taler vi i høj grad om de kvaliteter som energien udstråler, og som vi aflæser – bevidst eller ubevidst. Lad os gå på opdagelse i disse kvaliteter.

Energipsykologiens fem psykologiske niveauer

Energipsykologien identificerer mindst fem niveauer i mennesket hvor vi kan opleve og læse energikvaliteter: kroppen, følelserne, tankerne, personligheden og essensen. Dette er også en skelnen som den italienske læge og psykiater Roberto Assagioli foretager i sin bog Psykosyntesens Typologi (mere om Assagioli nedenfor). Figur 1 illustrerer hvordan mennesket er en slags psykologisk pyramide. Det hvide lys i midten af pyramiden er det bevidste Jeg som søger at forene top og bund med hinanden. Lad os nu tage et niveau ad gangen.

Kroppens udstråling – vores fysiske fremtoning

Desmond Tutu, 1831-

Desmond Tutu, 1831-

Vi oplever kroppens energier gennem dens form, bevægelse og holdning. En krop som har en nedbøjet holdning og bevæger sig langsomt, vil vi måske opleve som svag og lav på energi. Modsat kan en krop som er rank, smidig og hurtig opleves som graciøs og høj på energi. Der er kort sagt
forskellige kropstyper der hver især har deres særegne kvaliteter.

Kroppens udstrålende kvaliteter genkendes nok mest tydeligt i ansigtets form og mimik. Ansigtet er den maske eller persona som det indre psykologiske miljø udfolder sig igennem. I de to billeder til højre og venstre har vi den sydafrikanske Biskop Desmond Tutu og den danske skibsreder Mærsk McKinney-
Møller. Hvilke kvaliteter aflæser du i deres ansigter…?

Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller, 1913-2012

Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller, 1913-2012

Det er tydeligt at det ene ansigt er åbent og modtageligt, mens det andet er mere skarpt og direkte. Det er to forskellige typer vi her iagttager. Det er dog ikke kun den menneskelige form som udstråler energikvaliteter, det gør alle fysiske former, og vi aflæser dem hele tiden. Biler, dyr, huse, træer, blomster, telefoner har hver deres særegne kvaliteter. Dem kan vi klassificere i forskellige typer, og når vi kender disse får vi et dybere kendskab til deres egenskaber.

Der er stor forskel på en biologs oplevelse når han går gennem en skov i forhold til de mennesker der går mere uvidende. Biologen vil se eg, ask og bøg, mens de uvidende blot ser træer. Kendskabet til de forskellige energityper gør os i stand til at påskønne deres unikke kvaliteter og eventuelt drage nytte af deres egenskaber.

Følelseslivets udstråling – vores temperament

Figur 1. De fem psykologiske niveauer i mennesket

Figur 1. De fem psykologiske niveauer i mennesket

Der er naturligvis også forskellige følelsesmæssige typer der har hver deres særegne kvaliteter. De forskellige nationale særpræg er et godt eksempel på dette. Vi ved at der er forskel på temperamentet hos italienere, tyskere og russere. Kvaliteten af et menneskes følelsesliv aflæser vi via de forskel- lige grundstemninger som et menneske ud- stråler.

Nogle mennesker er rolige, modtagelige og indfølende, mens andre er mere iltre, rastløse og dominerende. Vi har alle adgang til hele gruppen af grundfølelser, som forskellige psykologer har givet deres bud på. Men vi har dem ikke alle lige tilgængelige i samme mål. Når vi kan aflæse og forstå disse følelsesenergier i os selv og andre, får vi en større og mere nuanceret følelsesmæssig dybde og forståelse. Vi får indsigt i de typemæssige forskelle og dermed også en langt større evne til at skabe et harmonisk samspil med os selv og andre.

Tankelivets udstråling – vores mentalitet

Vores tankeliv har også sin særegne karakter, for det er tydeligt at vores tanke- og kommunikationsmønstre kan være ret forskellige. Det kan gøre det svært at forstå hinanden, for man oplever at man ikke rigtigt er på bølgelængde. Nogle mennesker tænker og taler meget abstrakt, og det er som om deres nysgerrighed efter at udforske teoriernes og ideernes verden er uudtømmelig. Andre er langt mere praktiske og konkrete, og de mister ofte interessen når de hører på abstrakte teorier. Der er en tredje type som er langt mere associativ, og som tænker og taler i billeder og historier. Dernæst er der den dynamiske og meget målrettede type som ynder at slå tingene fast. Denne sidste type taler helst når der er noget vigtigt og formålsrettet at sige. Det vi her aflæser, er en persons mentalitet, som er den særlige type kvalitet ved tænkningen. Når vi først forstår mentaliteten og hvad den er motiveret af, får vi naturligvis langt større evne til at harmonisere vores kommunikation.

Personlighedens udstråling – vores persona

De næste niveauer kan være lidt mere komplekse at forstå, men hvis energipsykologien var simpel, ville den også være overfladisk eftersom mennesket er en kompleks størrelse.

Når vi taler om personlighedens energier, så er det den overordnede og genkendelige kvalitethvormed et menneske træder i karakter. Personligheden opstår og kommer til udtryk når et menneske begynder at samle sine ressourcer og sætte en kurs for sit liv. Det er det individuelle menneske som træffer sine egne valg og handler på dem.

Det er med viljens energi at vi først og fremmest samler vores personlighed. Viljen-til-at-være-os-selv. Viljens energi er den bagvedliggende kraft hvormed vi skaber et succesfuldt liv som opfylder vores sociale, økonomiske og karrieremæssige behov.

Når vi mærker viljen til at være os selv, så vurderer vi hvilke typer kvaliteter vi ønsker at bringe frem i vores personlighed. Valget vil næsten altid være betinget af at vi føler os mere hjemme i nogle kvaliteter fremfor andre. Det er ikke noget vi nødvendigvis tænker over, for vi oplever bare at vi har nogle tilgængelige ressourcer som udfolder sig naturligt. Nogle mennesker er udpræget dynamiske, sensitive, intelligente, praktiske eller kreative i måden de udfolder deres personlighed på. Vi genkender typerne når vi ser dem og kan aflæse deres energi. Det er også dette niveau de fleste personlighedstests er målrettet mod.

Man kan sige at personligheden er den dominerende energi som farver et menneskes ydre adfærd. Men at de mentale, følelsesmæssige og fysiske energier tilføjer unikke nuancer og facetter i personlighedens liv.

Essensens udstråling – vores humanitet

Vi er nu nået til den mest subtile og bagvedliggende energi som vi kalder for essensen. I spirituelle traditioner omtales den som sjælen eller det højere Selv. Essensen er det gode, det sande og det skønne i ethvert menneske. Det er den iboende etik og følelse af samhørighed med mennesker og verden som alle kan få kontakt med i deres hjerter.

Essensens udstråling begynder at gøre sig gældende når et menneske søger mening og et større formål med sit liv. Essensen ved at den er forbundet med en større helhed, og at den har et unikt formål i livet. Dette formål handler om at gøre en forskel. Gøre livet bedre, smukkere og mere retfærdigt for alle.

Essensen er forbundet med de dybeste og mest værdifulde kvaliteter vi har at give til verden. Vi kan udfolde dette formål inden for alle livets områder. Nogle essenstyper bliver ledere, oplysere eller tænkere. Andre bliver kunstnere, forskere eller skabere.

Essensens energi er med andre ord de kvaliteter og den motivation hvormed vi gør godt i verden.

Det hele menneske

Pointen er med andre ord at vi er i besiddelse af et utrolig varieret indre liv. Der er en mangfoldighed af kvaliteter, egenskaber og talenter som giver os alle muligheder for at leve et rigt liv.

Vores psykologiske miljø er i vid udstrækning som et stort uopdyrket landskab der blot venter på at blive taget i anvendelse. Vi har iboende skaberkræfter som gør det muligt at forme vores liv ud fra de værdier vi vælger og de indre ressourcer vi har med.

Vi har dog behov for et landkort der beskriver de indre verdener og hvorledes de udfolder sig i vores adfærd. Et sprog der redegør for de forskellige typer af energier vi møder. Værktøjer til at forstå hvordan vi erkender disse energier og lærer at mestre dem i vores liv.

Dét er præcis hvad energipsykologien leverer. Et landkort. Et energisprog. Et psykologisk værktøj.

Energipsykologien – den femte bølge i psykologien

Roberto Assagioli, 1888-1974

Roberto Assagioli, 1888-1974

Lad os kort præcisere hvor i det psykologiske landskab energi- psykologien placerer sig. Den er netop ikke opstået ud af den blå luft, men som en naturlig følge af den evolutionære rejse psykologien har foretaget siden sin spæde start. Når vi ser på psykologiens historiske udvikling, da kan vi iagttage hvordan psykologien gradvist har udvidet sin forståelse af mennesket.

Den Italienske psykiater Roberto Assagioli har beskrevet energipsykologien som den femte bølge indenfor psykologien. Psykologien opstod oprindeligt som et sideskud fra filosofien i slutningen af 1800-tallet. Der var et ønske i tiden om at forme en selvstændig videnskab om mennesket baseret på faktuelle studier mere end på filosofiske teorier. Når man ser på de mangfoldige psykologiske skoler der siden er opstået, kan man overordnet tale om fem bølger eller psykologiske ideer som har formet dens væsen.

Den første psykologiske bølge

I starten var psykologien materialistisk og naturvidenskabeligt orienteret. Den var fokuseret på studiet af menneskets sansninger, hukommelse og indlæringsmønstre. Mennesket blev primært opfattet som et fysisk objekt der var at betragte som et højtstående dyr. Ud fra disse videnskabelige studier opstod adfærdspsykologien. Psykologerne John Watson (1878- 1958) og B.F. Skinner (1904-1990) var fremtrædende eksponenter for denne retning, men baserede sig også på dyreforsøg der var udført langt tidligere.

Den anden psykologiske bølge

Sigmund Freud, 1856-1939

Sigmund Freud, 1856-1939

Senere opstod psykoanalysen ud fra især den østrigske læge Sigmund Freuds undersøgelser. Han opdagede det underbevidste og dets indflydelse på bevidstheden. Psykoanalysen betoner i vid udstrækning driftslivet og dets betydning for personlighedsdannelsen, specielt de fortrængte impulsers patologiske virkninger. Psykoanalysen opfatter i høj grad mennesket som et driftsstyret væsen og har haft stor fokus på at udforske dybdedimensionen i mennesket. Der har været en stærk tendens til at betone den sygelige og afvigende adfærd, hvilket resulterede i et ret pessimistisk syn på mennesket.

Den tredje psykologiske bølge

Abraham Masiow, 1908-1970

Abraham Masiow, 1908-1970

Den tredje psykologiske bølge opstod i midten af sidste århundrede hvor den amerikanske psykolog Abraham Maslow var en toneangivende pioner. Maslow var meget optaget af forskning i velfungerende mennesker og deres forskellige behov. Den fik navnet den humanistiske psykologi, og den opstod blandt andet som en reaktion mod den patologiske vægtning i psykoanalysen. Dens kerneidé fokuserer på den menneskelige sundhed og de vækstpotentialer og ressourcer som kan aktualiseres.

Den eksistentielle-humanistiske psykologi er en strømning som også kan bringes ind under den humanistiske retning. Et af de væsentlige træk ved den eksistentielle psykologi er betoningen af vores valg og konsekvenserne af disse. Den amerikanske psykolog Rollo May (1909-1994) samt den østrigske psykiater Viktor Frankl (1905-1997) er især eksponenter for denne strømning.

Den fjerde psykologiske bølge

Den fjerde psykologiske bølge opstod i umiddelbar forlængelse af den humanistiske psykologi og havde også Abraham Maslow som en af de fremtrædende pionerer.

Ken Wilber, 1949-

Ken Wilber, 1949-

Den fik navnet den transpersonlige psykologi fordi den er optaget af det videnskabelige studie af menneskers højdepunktsoplevelser. Disse oplevelser giver mennesket en adgang til energier der rækker ud over det normale. Det vil sige oplevelser af enhed med naturen, menneskeheden og kosmos. Der kan også være tale om dybtgående indsigter og inspiration som giver forståelse af livets mening og formål. Ideen bag den transpersonlige psykologi er således at forstå mennesket som en integreret del af kosmos.

Udover at bidrage til de to foregående retninger var Roberto Assagioli en aktiv bidragsyder til udformningen af den fjerde bølge via grundlæggelsen af den såkaldte Psykosyntese, en transpersonlig psykologi. Den amerikanske tænker Ken Wilber har ligeledes haft stor indflydelse på den transpersonlige psykologi, men har skabt sin egen retning under navnet Den Integrale Teori.

Den femte psykologiske bølge

Vi er nu nået frem til den femte bølge indenfor psykologien som studerer mennesket, naturen og kosmos som udtryk for energi. Roberto Assagioli mente at den nye femte psykologiske bølge kunne kaldes for psykoenergetik. Vi har dog valgt at kalde den for energipsykologi. Den er, som allerede nævnt, delvist inspireret af de opdagelser der er gjort inden for kvantefysikken i det forrige århundrede. Den engelske fysiker Sir James Jeans (1877-1946) udtrykte således at universet mere ”ligner en stor tanke end en stor maskine”. Udviklingen inden for neuropsykologien stormer frem og viser en tydelig sammenhæng mellem bevidstheden og hjernens elektromagnetiske felt. I dag forskes der således i meditationens virkninger på hjernens neurologi, hvilket giver tydelige indikationer på den ikke-fysiske bevidstheds påvirkning af hjernen.

Energipsykologiens fokus er at undersøge hele spektret af energier både fysisk, psykisk og spirituelt med det formål at identificere og mestre dem. Hvis alt er energi, så er mennesket og kosmos et udtryk for energi. Vi har med den teknologiske revolution i vid udstrækning lært at mestre den fysiske verdens love og kræfter, hvilket har revolutioneret den ydre verden. Tænk på opfindelsen af elektriciteten som oplyser store dele af den fysiske verden. I dag har vi endnu større behov for at revolutionere menneskets indre verden så vi også kan oplyse den og frembringe den godhed, skønhed og sandhed der bor her.

Vi finder flere eksempler på energipsykologien i dag, og nogle af
dem vil jeg beskrive herunder.

Roberto Assagioli og hans Psykosyntese udfolder klare elementer af energipsykologien. Han håbede at Psykosyntesen ville føre frem til en ”videnskab om Selvet, dets energier, manifestationer og hvordan disse energier kan udfoldes, kontaktes og anvendes til konstruktive og terapeutiske formål”.

Roberto Assagioli har også givet et mindre bidrag til en psykologisk typologi baseret på de syv stråler. I et manuskript der blev fundet efter hans død og senere udgivet, fandt man en ufuldstændig men dog brugbar beskrivelse af hans syv psykologiske typer.3

Ken Wilber beskriver også i store dele af sit forfatterskab de mangfoldige psyko-spirituelle tilstande som vi alle kan opleve direkte gennem meditation og introspektion.

Der er dog ingen af de ovennævnte forfattere som har præsenteret en detaljeret og systematisk beskrivelse af energiernes typologiske karakter. Et energisystem som beskriver hvordan de forskellige typer af fx tanker, følelser og kropslige udstrålinger kan opdeles i forskellige typer af energi.

Alice Bailey, 1880-1949

Alice Bailey, 1880-1949

For at finde en sådan præsentation må vi gå til den engelske esoteriker Alice Bailey, der i årene fra 1919-1949 skrev en omfattende litteratur med stor fokus på det hun kaldte for de syv stråler. Disse syv kosmiske stråler er de grundlæggende byggesten som alt i livet består af. De er syv livsenergier der gennemtrænger alt som er, fra det mindste atom til det galaktiske univers. Hendes beskrivelse af de syv stråler er i overensstemmelse med den evige filosofi, den fælles tråd af indsigt der findes i alle store spirituelle traditioner. Derfor finder man også beskrivelser af denne syvfoldighed i de fleste andre traditioner. Du kan i appendikset ’Det syvfoldige univers’ læse mere om de historiske kilder til syvfoldigheden.

Sri Aurobindo, 1872-1950

Sri Aurobindo, 1872-1950

 

Den indiske vismand Sri Aurobindo er også en eksponent for energi- psykologien. Med udgangspunkt i de hinduistiske Vedaer beskriver han syvfoldigheden således: Universets manifestation sker som følge af ”en ubegrænset strøm af himmelsk regn – syv floder, som strømmer ned fra et overjordisk hav af lys, kraft og glæde”.

Michael D. Robbins, Ph.D. (1943-)

Michael D. Robbins, Ph.D. (1943-)

Den største nulevende eksponent for det energipsykologiske univers er uden tvivldenamerikanskepsykolog Michael D. Robbins. Hans monumentale værk Tapestry of the Gods er en systematisk og dybtgående indføring i de syv stråler. Han skriver indenfor den traditionelle esoteriske filosofi, og man kommer ikke uden om at læse hans tobindsværk hvis man ønsker en fuld indføring i det esoteriske univers.

I denne bog har jeg i vid udstrækning valgt at fokusere på de psykologiske energier og den adfærd som de syv livsenergier skaber. Jeg har desuden bevidst afgrænset mit fokus til det menneskelige domæne og udelader dermed mange af de kosmologiske sammenhænge som teorien om de syv stråler også indeholder.

Man kan sige at jeg har foretaget den samme form for afgrænsning som den vestlige præsentation af mindfulness-baseret meditation også har gjort. De vestlige eksponenter for mindfulness har udeladt store dele af den buddhistiske filosofi og fokuserer mere på den praktiske anvendelse af meditationerne. Den samme tilgang havde den schweiziske psykiater C.G. Jung da han præsenterede sin psykologi om de fire typer baseret på oldtidens lære om de fire temperamenter. I dag bruges hans psykologiske system verden over til persontypetests i forskellige sammenhænge.

De syv livsenergier på fire forskellige områder

Selvom vi udelader de kosmologiske betragtninger, er der dog rigeligt at beskæftige sig med. De syv livsenergier udfolder sig nemlig overalt i livet såvel kollektivt som individuelt. Lad mig illustrere denne pointe i figur 2. Diagrammet er hentet fra Ken Wilbers forfatterskab og illustrerer hvordan alt i verden kan opdeles i fire forskellige kvadranter og områder.

De fire kvadranter giver os fire forskellige perspektiver som vi kan anvende til at gå på opdagelse i energiernes verden. Det er et utroligt spændende studie når vi kombinerer Ken Wilbers fire kvadranter med de syv livsenergier. Vi får nemlig en mulighed for at opdage et væld af nye nuancer overalt hvor vi færdes. Det giver os indsigter til at forstå om vi bor det rigtige sted, kommer i de rette sociale cirkler og i det hele taget udnytter alle vores potentialer og muligheder.

Den øverste halvdel af cirklen handler om de individuelle energier vi oplever indeni og udtrykker i vores adfærd.

Den nederste halvdel viser de kollektive energier vi oplever indeni og i mødet med andre.

Figur 2: De fire kvadranter

Figur 2: De fire kvadranter

 

Den venstre halvdel handler om de indre psykologiske energier vi kan mærke.

Den højre halvdel viser de ydre objektive fysiske energier vi kan se og påvirkes af gennem vores egen og andres adfærd.

Det interessante er at de syv livsenergier udfolder sig i alle fire
områder, men opleves på forskellige måder.

I den øverste venstre del (ØV) har vi ’Jeg’et’ med alle de subjektive energier vi kan mærke indeni. Det er her vi oplever de fem niveauer som vi har beskrevet tidligere: kroppens, følelsernes, tankernes, personlighedens og essensens energier. Det gælder også kroppens energier, for vi vurderer om den fx er træt, vital etc.

I den øverste højre del (ØH) ser vi de subjektive energier udtrykt i vores handlinger. Det er vores adfærd som den kommer til udtryk i det vi kan se. Vores kropssprog, kommunikation og udstråling viser sig tydeligt i vores handlinger. Det er ofte nemmere for andre at iagttage kvaliteterne af denne adfærd udefra.

I den nederste venstre del (NV) påvirkes vi af alle de indre kulturelle energier vi møder i vores familie, samfund og den nation vi lever i samt alle de kollektive netværk vi omgås. Det er den psykologiske atmosfære vi lever i sammen med andre. Dette område indbefatter alle de usynlige normer og værdier der eksisterer i det subjektive kollektive felt. De er farvet af politiske, kulturelle, religiøse og videnskabelige opfattelser og måder at tænke sammen på.

I den nederste højre del (NH) ser vi de fysiske omgivelser, men også alle de mennesker vi interagerer med og påvirkes af. Det fysiske landskab vi lever i, vores boligområde og de sociale samfundsstrukturer (skoler, arbejdspladser og institutioner) har hver deres særegne udstråling som påvirker os. De specifikke mennesker vi møder og samarbejder med påvirker os også. Her ser vi den kollektive sociale adfærd i handling. Det vi i fællesskab skaber af fysiske strukturer og den gensidige påvirkning vi har på hinanden. Denne kvadrant er også en refleksion af de usynlige kulturelle normer (NV) som adfærden udspringer af.

Øvelse: Fire spørgsmål du kan reflektere over

Denne øvelse vil give dig en oplevelse af de energier du møder i de fire kvadranter.

Øverste venstre kvadrant: Sæt dig ned og luk øjnene. Brug et minut på at følge dit åndedræt og slap helt af. Bliv nu helt nærværende omkring din psykologiske atmosfære lige her og nu. Bliv iagttager til dine indre tilstande og brug nu nogle minutter på at observere dem.

Hvilke stemninger og kvaliteter oplever du i dette nu? Skriv dem ned.

Øverste højre kvadrant: Stil dig op foran et spejl. Iagttag nu din kropslige og psykologiske udstråling i spejlet.

Hvilke psykologiske kvaliteter udstråler din krop og atmosfære? Skriv dem ned.

Nederste venstre kvadrant: Sæt dig ned og luk øjnene. Brug et minut på at følge dit åndedræt og slap helt af. Se nu dig selv i en social situation sammen med enten din familie, venner eller arbejdsplads. Nu iagttager du den stemning der er iblandt jer og de usynlige forventninger, værdier og normer som præger denne stemning.

Hvilke kulturelle værdier og forventninger præger jeres fælles atmosfære? Skriv dem ned.

Nederste højre kvadrant: Sæt dig ned og luk øjnene. Brug et minut på at følge dit åndedræt og slap helt af. Se nu dig selv i samme sociale situation med den gruppe af mennesker du valgte at undersøge i nederste venstre kvadrant. Nu iagttager du den adfærd I har imellem jer. Iagttag hvad I gør sammen, og hvordan I handler overfor hinanden.

Hvis du sammen med en sociolog iagttog din gruppe udefra, hvilken fysisk atmosfære skaber da jeres fælles adfærd? Skriv ned.

Du er forhåbentlig nu blevet lidt klogere på alle de psykologiske energier som du lever i til daglig med dig selv og i samspillet med andre. Jeg vil i løbet af bogen gå på opdagelse i alle områderne, omend vores hovedfokus vil rette sig mod det individuelle område.

Lad os fra dette korte overblik nu gå videre til beskrivelsen af de syv livsenergier som de opleves i den menneskelige psykologi. Jeg vil løbende uddybe og nuancere energipsykologien i de efterfølgende kapitler, men vi vil tage et skridt af gangen.

Vil du vide mere om energipsykologi?

Læs introartiklen om energipsykologi

 

Gemt som: Energipsykologi

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar